Zagovorniški arhiv

Na tem mestu so zbrane zagovorniške aktivnosti Asociacije, vezane na konkretne zakonodajne predloge oziroma mehanizme izvajanja kulturnih politik (razpisi, pozivi, natečaji, itn.). Ob določenem predpisu lahko sledite stališču predlagatelja, odzivu Asociacije, kateri predlogi Asociacije so bili upoštevani, in kronologijo spremljajočih zagovorniških dejavnosti.

STRATEŠKI DOKUMENTI

Nacionalni program za kulturo

Nacionalni program za mladino

Strategija razvoja in upravljanja umetniških rezidenc

Strategija razvoja kulture v MOL

Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji

Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

Strategija razvoja Slovenije

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma

ZAKONI

Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

Zakon o izvajanju proračuna Republike Slovenije

Zakon o ljubiteljski kulturi

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic (ZKUASP)

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg)

Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN-1)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi (ZSNNPK)

Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti

Protikorona paketi

UREDBE

Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas

Uredba o samozaposlenih v kulturi

PRAVILNIKI

Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih

Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov

Pravilnik o strokovnih komisijah

Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture

Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu

MEHANIZMI IZVAJANJA KULTURNIH POLITIK

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Enoletni javni razpis za izbor kulturnih projektov po področjih Ministrstva za kulturo

Javni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala MOL

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala MOL

Ustvarjalna Evropa

Deli