O nas

POSLANSTVO

Asociacija poskuša zagotavljati trajnostne pogoje za profesionalno delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev, dejavnih v umetnosti in kulturi, ter si prizadeva za izboljšanje njihovega sistemskega položaja. Mreža je začela neformalno delovati leta 1992, danes pa je profesionalno koordinirana sodobna zagovorniška in servisna organizacija.

Asociacija poslanstvo uresničuje:
(1) s povezovanjem, artikuliranjem in zastopanjem skupnih interesov članov mreže napram različnim deležnikom;
(2) s kontinuiranim in strukturiranim zagovorništvom in oblikovanjem politik (lokalni, nacionalni, zahodno-balkanski in evropski nivo);
(3) s promocijo sektorja preko informiranja, organiziranja javnih dogodkov in raziskovanja različnih vidikov kulturne politike;
(4) z mreženjem z akterji s podobnimi interesi na evropskem, nacionalnem in lokalnem nivoju;
(5) s povezovanjem s strateškimi partnerji in internacionalizacijo;
(6) s spodbujanjem partnerstva znotraj in izven NVO sektorja v kulturi.
(7) s krepitvijo kapacitet NVO v kulturi z usposabljanji, svetovanji in mentorstvi.

Asociacija je demokratična mreža ustvarjalcev v polju neodvisne kulture, ki si med seboj izmenjujejo izkušnje ter skupaj gradijo močno zagovorniško organizacijo, ki deluje na podlagi strokovnih kompetenc in poznavanja terena ter gradi partnerske odnose z odločevalci z namenom izboljšanja stanja v kulturi, hkrati pa ponuja oporo svojim članom z razvejano peer-to-peer mrežo.

Vizija
S skrbnim in profesionalnim razvojem ter delovanjem, z učinkovitim in uspešnim zagovorniškim delom ter z nudenjem kvalitetnih podpornih storitev želimo biti verodostojen partner pri umeščanju kulture in umetnosti med pospeševalce razvoja družbe. to lahko storimo s posodobitvijo kulturno političnega sistema, ki bo spodbujal kulturno in umetniško raznolikost in ustvarjal pogoje za enakopraven dostop do številnih kulturnih vsebin.

Vrednote, ki nas usmerjajo: 
Demokratičnost, solidarnosti, enakopravnost, transparentnost, strukturiran civilno-družbeni dialog, trajnostni razvoj, sistemska urejenost.


ORGANIZACIJA


ČLANSTVO

Asociacija je članska organizacija. Seznam vseh članov si lahko ogledate na tej povezavi.

Asociacijo koordinira strokovna služba. Nad našim delom bdi upravni odbor, enkrat letno pa se vsi člani srečamo na občnem zboru.

Strokovna služba:

Polona Torkar, strokovna vodja
(polona.torkar [at] asociacija.si)

Ivan Koruza, strokovni sodelavec
(ivan.koruza [at] asociacija.si)

Petra Peternel, strokovna sodelavka – zadolžena za pomoč samozaposlenenim
(petra.peternel [at] asociacija.si)

Vsak dan smo med 9:00 in 15:00 dosegljivi na elektronskih naslovih, telefonski številki 051/773 – 611 in v pisarni v 3. nadstropju Dalmatinove 4, 1000 Ljubljana.

Organi:
Predsednica: Inga Remeta/Gledališče Glej (pristojna tudi za mednarodne dejavnosti)
Podpredsednica: Polona Torkar/ Društvo Asociacija (pristojna tudi za samostojne ustvarjalce)
Podpredsednica: Valentina Rajaković/Radio Študent (pristojna tudi za medije)

Upravni odbor:
Intermedijske dejavnosti: Jurij Krpan/Zavod Kersnikova
Uprizoritvene dejavnosti: Špela Kopitar/Bunker
Intelektualna lastnina: Uroš Veber/Zavod Projekt Atol
Glasbena dejavnost: Miha Firšt/Hiša Kulture Celje
Lokalne kulturne politike: Borut Jerman/Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Raziskave in analize: Urška Jež/Mesto žensk
Založniške dejavnosti in film: Alja Lobnik/Zavod Maska
Lokalne kulturne politike: Sanja Popov Leban/Zveza Mink Tolmin
Lokalne kulturne politike: Borut Pelko/Zavod Lokalpatriot
Vizualne dejavnosti: Jernej Škof/ŠKUC

Več o delovanju in organiziranosti Asociacije si lahko preberete v našem statutu in pravilniku o volitvah in imenovanjih.

Povezujemo se na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter medsektorsko. Smo del regionalne mreže na Zahodnem Balkanu Kooperativa in Culture Action Europe na ravni Evropske unije ter člani EAIPA – Evropskega združenja neodvisnih uprizoritvenih umetnosti.


IZBOR PRETEKLIH IN SEDANJIH PROJEKTOV

Nosilci projektov:

Ime projekta: Kulturosfera: Medsektorsko povezovanje kulture 2020
Leto izvedbe: 2020
Financer: Ministrstvo za kulturo

Ime projekta: Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce
Leto izvedbe: 2020
Financerji: Center za kreativnost, Evropski sklad za regionalni razvoj

Ime projekta: Prostori za poklicne NVO v kulturi
Leto izvedbe: 2019-2020
Financerji: Regionalni akcijski kulturni laboratorij RegLab

Ime projekta: Certifikat Kulturno podjetje
Leto izvedbe: 2019-2021
Financerji: Ministrstvo za javno upravo RS

Ime projekta: Kulturni podcasti: medsektorsko povezovanje kulture
Leto izvedbe: 2019
Financerji: Ministrstvo za kulturo RS

Ime projekta: Servis za samozaposlene iz kulture in kreativnih industrij
Leto izvedbe: 2018-2019
Financerji: Ministrstvo za javno upravo RS

Ime projekta: Kultura za ustvarjalen razvoj
Leto izvedbe: 2015-2019
Financerji: Evropska unija/Evropski socialni sklad

Ime projekta: Umeščanje NVO v kulturi
Leto izvedbe: 2014-2015
Financerji: Evropska unija/Evropski socialni sklad

Ime projekta: BIFC regionalno središče
Leto izvedbe: 2010
Financerji: Institucija Odprta družba

Ime projekta: Mreženje in krepitev kapacitet v kulturi
Leto izvedbe: 2009-2010
Financerji: Evropska unija/Evropski socialni sklad

Partnerji pri projektih:
Ime projekta: Odprte institucije
Leto izvedbe: 2011
Financerji: Europe for citizens, partnerji


POROČILA O DELU

Letna finančna poročila:

2020, 2019

Letna vsebinska poročila:

2020, 2019


Javna informacija o zaposlitvah v organizaciji

V Asociaciji sta na dan 1.7.2021 redno zaposleni dve osebi, od tega ena za polni delovni čas in druga za krajši delovni čas 25 ur na teden. Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v primeru, da primerjamo polne zaposlitve znaša 1 : 1,24.


PARTNERJI

Cultural Action Europe

Stronger Together – EAIPA

Kooperativa

CNVOS


KONTAKTI

Vprašanja lahko posredujete na spodnja kontakta in z veseljem vam bomo pomagali.

info [at] asociacija.si
polona.torkar [at] asociacija.si

Ime institucije: Društvo Asociacija

Sedež: Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Pisarna: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
Telefonski kontakt: 051/ 773 611 (mobilni telefon)
Elektronska pošta: info@asociacija.si
Davčna številka: 38450666 (nismo davčni zavezanci)
Matična številka: 1768875
TRR: SI56 61000 0014575664
Banka: Delavska hranilnica d.d., Miklošičeva 5, 1ooo Ljubljana

Logotip:
V obliki PDF.

Deli