Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana

Kratko o strategiji: V strategiji je predviden dolgoročni razvoj kulture na področju Mestne občine Ljubljana. V strategiji so zabeleženi vsi ključni projekti, ki naj bi se zgodili v posameznem obdobju, prav tako je opredeljen razvoj posameznih področji, na primer profesionalne nevladne kulture, ljubiteljske kulture, umetniških področji, itn.

Trenutno veljavna strategija: Besedilo trenutno veljavne strategije je dostopno na tej povezavi.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:

  • Strategija razvoja kulture v MOL 2020–2023 z usmeritvami do leta 2027 (2020) ODZIV ASOCIACIJE
  • Strategija razvoja kulture v mestni občini Ljubljana 2016 – 2019 (2015) ODZIV ASOCIACIJE
  • Strategija razvoja kulture v mestni občini Ljubljana 2012 – 2015
  • Strategija razvoja kulture v mestni občini Ljubljana 2008 – 2011
Deli