Projektni razpis MOL za leto 2016

Ime: Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala MOL
Institucija, ki je objavila razpis: Mestna občina Ljubljana
Datum objave:  22. januar 2016
Povezava na razpis

Ključne opredelitve mehanizma izvajanja kulturnih politik

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki naj bi bili na območju MOL izvedeni v letu 2016.

Razpis je namenjen prijaviteljem na področjih, uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje), intermedijske umetnosti, kulturno-umetnostna vzgoja, knjiga in mesto, Ljubljana bere in mladike – prvi projekti.

Pri ocenjevanju vlog je zavedeno, da MOL upošteva naslednje dolgoročne cilje:

»• spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
• podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL, in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture,
• spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture,
• povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu,
• povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
• večanje dostopnosti knjig in branja.«

Vključevanje Asociacije v procese oblikovanja mehanizma izvajanja kulturnih politik

Asociacija je v procesu nastajanja razpisa predlagala:
–    Jasnejše opredeljevanje nekaterih ustvarjalnih področji oziroma razširitev posameznih področji in vključevanje različnih sodobnih praks.
–    Predlagali smo, da se na razpis lahko prijavijo tudi tisti, ki so se pred tem prijavili na programski razpis MOL, kar je bilo v tokratni dikciji omejeno.
–    Pri projektu Ljubljana bere smo predlagali višjo odkupno ceno za posamezen izvod knjige.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

MOL je Asociaciji posredovala pojasnilo, v katerem razlaga, da se bodo na projektni razpis lahko prijavili tudi tisti, katerih vloge so bile na programskem razpisu zavržene, hkrati pa bodo tisti prijavitelji, ki so bili zavrnjeni na programskem razpisu, bili s posebnim pozivom dodatno vabljeni k predlaganju projektov.

Ostali predlogi Asociacije niso bili upoštevani.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Januar 2016: Asociacija komunicira z MOL glede odprtih vprašanj programskega razpisa.
10. februar 2016: Na spletni strani Asociacije je bil objavljen prispevek o odgovoru MOL na vprašanje Asociacije glede projektnega razpisa.
24. februar 2016: Na spletni strani Asociacije so bila objavljena dodatna pojasnila s strani MOL, ki jih je pridobila Asociacija glede projektnega razpisa.

Deli