Ustvarjalna Evropa

Kratko o razpisu:  Gre za nadnacionalni program Evropske unije, ki je namenjen promociji evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanju čezmejnega sodelovanja in povečanju njihovega prispevka k rasti in novim delovnim mestom.

Institucija, ki je objavila razpis: Evropski parlament in Svet

Zgodovina razpisov in dejavnosti Asociacije:

Deli