Pravilnik o strokovnih komisijah

Kratko o pravilniku: Pravilnik določa oziroma ureja število, sestavo, trajanje mandata, naloge, način dela in financiranje strokovnih komisij za posamezna področja oziroma vidike kulture.

Trenutno veljavni pravilnik: Besedilo trenutno veljavnega pravilnika je dostopno na tej povezavi. Zadnja sprememba pravilnika je bila potrjena konec novembra leta 2018. Pravilnik na novo določa število, sestavo, trajanje mandata, naloge, način dela in financiranje stalnih ter začasnih strokovnih komisij za posamezna področja oziroma vidike kulture.

Zgodovina sprememb pravilnika in dejavnosti Asociacije:

• Pravilnik o strokovnih komisijah (2018) ODZIV ASOCIACIJE
• Pravilnik o strokovnih komisijah (2016) ODZIV ASOCIACIJE
• Pravilnik o strokovnih komisijah (november 2012)
• Pravilnik o strokovnih komisijah (maj 2012)

Deli