Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji

Kratko o strategiji: Strategija je nastala na podlagi zavez, podanih v Nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017. Strategija naj bi s konkretnimi in strateškimi ukrepi celostno predvidela razvoj medijev v Sloveniji.

Trenutno veljavna strategije: Strategija še ni bila potrjena, prav tako ne obstaja predhodna strategija.

Zgodovina sprememb strategije in dejavnosti Asociacije:
•    Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024 (2016) ODZIV ASOCIACIJE

Deli