Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu

Kratko o pravilniku: Pravilnik določa kriterije za ovrednotenje nevladnih organizacij in oseb zasebnega prava.

Trenutno veljavni pravilnik: Besedilo trenutno veljavnega pravilnika je dostopno na tej povezavi. Pravilnik je bil prvič sprejet leta 2016.

Zgodovina sprememb pravilnika in dejavnosti Asociacije:
•    Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu (2016) ODZIV ASOCIACIJE

Deli