Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«

Ime: Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«
Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 22. december 2017
Povezava na razpis

Ključne opredelitve mehanizma izvajanja kulturnih politik

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, pri katerem so prednostne osi,  spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, trajnostna vključitev mladih na trg dela in znižanje brezposelnosti mladih. Razpis je namenjan predvsem zaposlovanju mladih do 29 leta. Namen razpisa je dvig kompetenc za zaposlovanje na področju kulture in dvig deleža zaposlenih mladih na področju kulture.

Vključevanje Asociacije v procese oblikovanja mehanizma izvajanja kulturnih politik

Po objavi razpisa se je Asociacija oglasila z javnim pismom, ki smo ga posredovali tudi na ministrstvo za kulturo. V javnemu pismu opozarjamo, da je razpis namenjen zgolj javnim zavodom, četudi bi lahko bil oblikovan kot sorodni razpisi (istočasno je bil objavljen tudi Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«, ki dopušča možnost prijave za nevladne organizacije), ki vključujejo tudi možnost prijave za nevladne organizacije. Celotno javno pismo je dostopno na tej povezavi.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Četudi argumentacija Asociacije drži, pa podani predlogi niso bili upoštevani.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Januar 2018: S člani mreže smo se posvetovali glede razpisa in glavnih pomanjkljivosti, ter o načinu odzivanja.
25. januar 2018: Medijem in ministrstvu za kulturo smo poslali javno pismo glede razpisa.
25. januar 2018: Objava javnega pisma na spletni strani Asociacije.

Deli