Servis za kulturne politike

V društvu Asociacija že vrsto let izvajamo zagovorniške aktivnosti na področju nevladne kulture in samozaposlenih v kulturi. V tem času smo pridobili številna znanja, s katerimi lahko asistiramo tudi ostalim nevladnim organizacijam na področju kulture pri naslavljanju zagovorniških izzivov, prav tako pa lahko s pridobljenim znanjem pomagamo tudi občinam in javnim zavodom pri oblikovanju ustreznih kulturnih politik.

Zagovorništvo je dolgotrajen proces, ki pa ima tako strukturirano metodologijo, kot tudi potrebo po predhodnih analizah, evalvaciji in monitoringu. V Asociaciji smo skozi številne zagovorniške procese, izobraževanja in izpopolnjevanja pridobili na tem področju zelo široke izkušnje, ob delu s terenom pa smo opazili tudi potrebo, da posamezne ozko tangirane izzive, skozi asistenco, nagovorijo tudi nevladne organizacije same. S tega vidika ob obstoječih servisih, ki se posvečajo predvsem administrativnim, pravnim in sorodnim vprašanjem, vzpostavljamo še servis za kulturne politike.

Asociacija v svojem zagovorniškem delu naslavlja predvsem sistemske težave, ki zadevajo celoten nevladni sektor in samozaposlene v kulturi. Seveda pa se poraja še cel kup drugih vprašanj, predvsem na lokalni ravni, kjer lahko zares veliko zagovorniških aktivnosti opravijo same nevladne organizacije in ostali akterji. Takšne so na primer prostorska problematika NVO, vprašanje oblikovanja razpisnih mehanizmov, vprašanje dostopa do javne kulturne infrastrukture, strukturno financiranje, oblikovanje lokalnih programov za kulturo, vzpostavljanje strukturiranega dialoga, pomanjkanje informirane kulturne politike oziroma pomanjkanje podatkov in druge sorodne težave. V koliko se torej kot NVO soočate v lokalnem okolju ali pri določenem nacionalnem vprašanju, s katerim od zagovorniških vprašanj, smo se v okviru Servisa za kulturne politike pripravljeni vključiti v problematiko tudi ali predvsem z oblikovanjem zagovorniške strategije in opolnomočenjem posameznih akterjev za vodenje tangiranih zagovorniških dejavnosti.

Ker pa ima zagovorništvo več plati in ker se bo v procesih, predvsem lokalnih kulturnih politik, izkazala tudi potreba po sodelovanju z odločevalci v posameznem okolju, smo seveda s svojimi aktivnostmi pripravljeni sodelovati tudi z občinami, ki jim lahko asistiramo tako s predstavitvijo pozitivnih praks v drugih lokalnih okoljih, kot tudi konkretno, na primer pri pregledu razpisnih mehanizmov ali nastajanju lokalnih programov za kulturo.

Servis za kulturne politike za razliko od ostalih servisnih storitev Asociacije deluje izključno na individualni obravnavi, zato nas v primeru zanimanja kontaktirajte preko naših stikov, e-pošte info@asociacija.si ali telefona 051 773 611.

Deli