E-knjižnica

I. NEVLADNI SEKTOR

1) RAZISKAVE

a) V Sloveniji:

• Slovenski kulturno-kreativni delavec v času COVID-19 (Poligon kreativnega centra, 2020)

Statistična analiza stanja KKS v Sloveniji (Center za kreativnost v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja (IER), 2020)

Analiza stanja v kulturi:Nedomišljenost obstoječega kulturnega modela na primeru enoletnih projektnih razpisov v letih 2009 -2019 (Društvo Asociacija, 2019)

• Kulturni indeks – Primer Slovenija (Društvo Asociacija, 2014).

• Elaborat o delovanju, organiziranju in financiranju kulturne in umetnostne produkcije NVO v 2007-2009 (Društvo Asociacija, 2011).

Strateški razvoj nevladnih organizacij v Sloveniji: strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij (Mevlja, B., Kavčič, K.; Koper: Znanstvene monografije Fakultete za management, 2012).

Civilna družba v Sloveniji (Rakar, T., Deželan, T., Vrbica, S. Š., Kolarič, Z., Črnak Meglič, A., Nagode, M.; Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011).

• Kultura v številkah 2010 – 2012 (Ministrstvo za kulturo, 2014).

• Primerjalno-pravna analiza sistemov javnega financiranja kulturnih programov in projektov (Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2015).

• Vrednotenje prispevka krepitve zmogljivosti NVO na izvajanje zagovorništva in javnih storitev (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2018)

b) V mednarodnem merilu:

To Sell or Not To Sell? An Introduction to Business Models (Innovation) for Arts and Culture Organisations. IETM Toolkit. (Rodriguez, J.; Brussels: IETM – International Network for Contemporary Performing Arts, 2016).

Arts & Economic Prosperity 5. The Economic Impact of Nonprofit Arts and Cultural Organizations and Their Audiences (Americans for the Arts, 2016).

Publicly-funded Culture and the Creative Industries  (Holden, J.; London: Demos & Arts Council England, 2007).

• Creative Europe – Programme Analysis and Recommendations (Culture Action Europe, 2017).

2) POLICY IN DRUGE ŠTUDIJE

a) V Sloveniji:

MREŽE nevladnih organizacij v Sloveniji (Sekula Krstič, D.; Ljubljana: CNVOS, 2006).

Seznam finančnih virov EU za nevladne organizacije v Sloveniji (CNVOS, 2005).

Poročilo o stanju v nevladnem sektorju (Oblak, E.; Ljubljana: Umanotera, 2004).

b) V mednarodnem merilu

The Evolution of EU Cultural Policy in the Post-Maastricht Period (Culture Action Europe, 2015).

Belonging and Becoming: A cultural response to the White Paper on the Future of Europe (Culture Action Europe, 2017).

The Future Role of Civil Society (World Economic Forum, 2013).

Building Capacity in Nonprofit Organizations (De Vita, C. J., Fleming, C.; Washington D.C.: The Urban Institute, 2001).

3. DRUGO

a) V Sloveniji:

• Kulturno-umetnostna vzgoja in nevladni sektor v kulturi: Ocena stanja v letu 2015 (Jež, U., Bešo, A., Asociacija, 2017).

Javni razpisi za nevladne organizacije. Priročnik o načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalnih javnih razpisov (CNVOS, 2015).

• Priročnik o izvajanju občinskih razpisov (CNVOS, 2015).

Priročnik za načrtovanje in izvajanje posvetovalnih procesov (Ministrstvo za javno upravo, 2015).

Priročnik za vzpostavitev sistema kakovosti v NVO (CNVOS, 2009).

b) V mednarodnem merilu:

RICH MAMA, POOR MAMA: A self-help aid through the funding maze in arts and culture (Koponen, M. and Velkavrh Z.; Edinburgh and Ljubljana: Inter-view Room 11, The Forest and prostoRož, 2017).

 

II. SAMOZAPOSLENI V KULTURI

1) RAZISKAVE

a) V Sloveniji:

Analiza o položaju samozaposlenih v kulturi v Sloveniji s predlogi izboljšav (Plut, J., Pungerčar, M. M., Srakar, A.; Ljubljana: Nacionalni svet za kulturo, 2017).

Socialni položaj samozaposlenih v kulturi in predlogi za njegovo izboljšanje s poudarkom na temi preživetvene strategije na področju vizualnih umetnosti. (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Filozofska fakulteta in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012).

Primerjalno-pravna analiza ureditve statusa in socialne varnosti samozaposlenih oseb v kulturi v nekaterih evropskih državah (Ministrstvo za kulturo RS, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2013).

• Samozaposleni v kulturi v Sloveniji: nekaj osnovnih podatkov (Srakar, A.; Ljubljana: Likovne besede, 2015, 38-48).

Prevalence of Diseases and Health Care Utilization of the Self-Employed Artists and Their Empirical Determinants: Evidence From a Slovenian Survey (Srakar, A.; Association for Cultural Economics International – ACEI Working Paper Series, 2017).

b) V mednarodnem merilu

Why Are Artists Poor? The Exceptional Economy of the Arts. (Abbing, H.; Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002).

Artists’ Labour Markets (Benhamou, F.; V: Towse, R. (ur.) A Handbook Of Cultural Economics. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar. Str. 69-76, 2002).

Artistic Labor Markets: Contingent Work, Excess Supply and Occupational Risk Management. (Menger, P.-M.; V: V. A. Ginsburgh and D. Throsby (ur.). Handbook of the Economics of Art and Culture. Amsterdam: North-Holland, str. 765-811, 2006).

2) POLICY IN DRUGE ŠTUDIJE

a) V Sloveniji

Ocena stroškov dela za samozaposlene v kulturi (Društvo Asociacija, 2010).

• Simulacija števila samozaposlenih po uveljavitvi predlaganih sprememb Uredbe o samozaposlenih in Tabela simulacija – samozaposleni (Društvo Asociacija, 2012).

• Ocena učinkov nove zakonodaje (Zakon o dohodnini, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) na samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje (Društvo Asociacija, Odprta zbornica za sodobno umetnost in Društvo novinarjev Slovenije, 2013).

b) V mednarodnem merilu

Mobility of artists and culture professionals: towards a European policy framework (Research for CULT Committee – European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels, KEA, 2018.)

 Salvation in a start-up? The origins and nature of the self-employment boom. (Dellot, B.; New York: RSA Action and Research Centre, 2014).

The rise in self-employment requires a smart response from government… Going it Alone. (O’Leary, D.;  London: Demos, 2014).

• The Status of Artists in Europe (S., Wiesand, A. J.; Bonn: European Institute for Comparative Cultural Research, 2006).

 

III. KULTURNE POLITIKE IN EKONOMSKI VIDIKI KULTURE

1) RAZISKAVE

a) V Sloveniji:

Kultura? Dejstva! (Srakar, A.; Ljubljana: Likovne besede, 2015).

Ex-ante versus ex-post : comparison of the effects of the European capital of culture Maribor 2012 on tourism and employment  (Srakar, A., Vecco, M.; Journal of Cultural Economics. Vol. 41, No. 2, str. 197-214, 2017).

Blue notes: Slovenian jazz festivals and their contribution to the economic resilience of the host cities (Vecco, M., Srakar, A.; European Planning Studies, Vol. 25, No. 1, str. 107-126, 2017).

Stanje oblikovanja, s poudarkom na industrijskem oblikovanju, kot dela kreativnih industrij in primeri dobre prakse v svetu kot podlaga za krepitev te dejavnosti v Sloveniji (Inštitut za ekonomske raziskave, 2012).

b) V mednarodnem merilu

Art Management in Turbulent Times: Adaptable Quality Management  (Dragićević Šešić, M., Dragojević, S.; Amsterdam: Boekmanstichting and European Cultural Foundation, 2005).

European cultural statistics in a comparative perspective : index of economic and social condition of culture for the EU countries (Srakar, A., Čopič, V., Verbič, M.; Journal of Cultural Economics, 2017).

The tale of the cuts and raises : public budgets for culture in the European countries during the financial crisis. (Srakar, A., Vecco, M., Tóth, Á.; Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, Vol. 221, No. 2, str. 83-109, 2017).

Analiza zakonodaje in prakse zasebnega vlaganja v kulturo v državah Evropske unije (Srakar, A., Vecco, M.; Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2016).

2) POLICY IN DRUGE ŠTUDIJE

a) V Sloveniji

Ekonomski učinki projekta Maribor 2012 – EPK (Kovač, B., Srakar, A.; Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2013).

Ocena ekonomskih učinkov sheme deleža za umetnost (Zakotnik, I.; V Kočica, J., Srakar, A. (ur). Umetniška dela v investicijskih projektih v Sloveniji in državah EU. Možnost spodbujanja javnih umetniških del prek zakonske vzpostavitve sheme deleža za umetnost v Sloveniji. Ljubljana: Zavod za kiparstvo, 2009).

Gospodarski prispevek panog, ki temeljijo na avtorski pravici, v Sloveniji (Chitrakar, U. et al.; Svetovna organizacija za intelektualno lastnino – WIPO, 2010).

b) V mednarodnem merilu

The Economy of Culture in Europe (KEA European Affairs; Bruselj: Evropska komisija, 2006).

Compendium of Cultural Policies and Trends (ERIcarts, 2018).

The economic value of culture: a benefit transfer study (Department for Digital, Culture, Media & Sport in Michael Ellis MP; London: Nesta, 2018).

The Economic Value of Heritage: A Benefit Transfer Study (Lawton, R., Fujiwara, D., Mourato, S., Bakhshi, H., Lagarde, A., Davies, J.; London: Nesta, 2018).

Culture and Sharing Economy (Culture Action Europe, 2017).

Culture & Economy Toolkit (Culture Action Europe, 2017).

3. DRUGO:

a) V Sloveniji

• Kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti v Sloveniji (Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2016).

Etnična vitalnost območij, kjer živijo majhne avtohtone manjšinske etnične skupnosti in staroselci (Inštitut za družbene vede: Center za proučevanje kulture in religije, 2012).

Odnos do maternega jezika in kulture (Interstat za Ministrstvo za kulturo, 2015).

• Odnos do kulture/udejstvovanje v kulturi (Valicon za Ministrstvo kulturo, 2017).

Analiza medijskega prostora v Republiki Sloveniji (Fakulteta za uporabne družbene študije, 2016).

Odnos javnosti do medijev (Valicon za Ministrstvo za kulturo, 2017).

 

IV. TEMELJNA LITERATURA

Nonprofit organizations: theory, management, policy. (Anheier, H. K.; London, New York: Routledge, 2005).

Kulturna politika v Sloveniji (Čopič, V., Tomc, G.; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede,  1997).

Ekonomsko vrednotenje umetniških dogodkov: umetnost med trgom in državo (Srakar, A.;  Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011).

• The State and the Arts. An Analysis of Key Economic Policy Issues in Europe and the United States. (O’Hagan, J.; Edward Elgar Publishing, 1998).

Handbook of the Economics of Art and Culture Volume 1. (Ginsburgh, V. A., Throsby, D.; Oxford, VB; San Diego, CA, ZDA: North-Holland, 2006).

Deli