Nacionalni program za mladino

Kratko o dokumentu: Temeljni cilj Nacionalnega programa za mladino je po besedah ministrstva zagotoviti bolj pregleden in med posameznimi resorji usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi. V dokumentu je prisotna horizontalna naravnanost, saj združuje ukrepe na področjih, ki so v pristojnosti različnih ministrstev, tudi ministrstva za kulturo.

Trenutno veljavni dokument: Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki je krovni zakon na področju mladinske politike v Sloveniji, je leta 2010 prinesel pravno podlago za oblikovanje prvega Nacionalnega programa za mladino (NPM) v Sloveniji, ki je bil sprejet 24. oktobra 2013 in je dostopen na tej povezavi.

Zgodovina Nacionalnega programa za kulturo in dejavnosti Asociacije:

  • Nacionalni program za mladino 2013-2022 (2012/2013)
    –    Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2014
    –    Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2015
    –    Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2016 in 2017 (2016) ODZIV ASOCIACIJE
    –    Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2018 in 2019
Deli