ZAKAJ BI SE VČLANILI?

Ker je prvo leto včlanitve članarina brezplačna in so stroški članstva v naslednjih letih v primerjavi z drugimi članskimi organizacijami simbolični.

Ker vam je Asociacija v pomoč pri reševanju davčnih, administrativnih, pravnih in upravnih težav, s katerimi se soočate.

Ker boste obveščeni o spremembah zakonodaje, ki vplivajo na vas.

Ker tako podprete organizacijo, ki kontinuirano in sistematično zagovarja vaše interese!

Ker skupaj v odnosu do odločevalcev dosežemo več, kot pa vsak zase!

Ker boste deležni ugodnosti pri udeležbi na usposabljanjih in izobraževanjih.

Ker boste soodločali o problemih, ki jih mora nasloviti Asociacija.

KAKO SE VČLANIM V ASOCIACIJO?
Za včlanitev v Asociacijo je potrebno izpolniti obrazec:

Pristopna izjava – NVO

Pristopna izjava – POSAMEZNIKI

Priloženi dokument v obliki pdf natisni, izpolni in pošlji po pošti na naslov:
Društvo Asociacija
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana

Za hitrejšo obdelavo pristopne izjave pa jo lahko hkrati pošlješ tudi skenirano na elektronski naslov clanstvo [@] asociacija.si. To je tudi naslov, na katerega se lahko obrnete z vašimi vprašanji na temo članstva v Asociaciji.

Po tem ko prejmemo pristopno izjavo, v skladu s Statutom društva (glej 7.člen in osmo alinejo 37. člena) o sprejemu članov odloča upravni odbor društva. Po potrditvi upravnega odbora, se posameznika obvesti o včlanitvi v društvo.


KAJ MI PRINAŠA ČLANSTVO V ASOCIACIJI?
Pomoč pri reševanju praktičnih davčnih, administrativnih, pravnih in upravnih težav oziroma posredovanje ustreznih informacij in kontaktov.

Obveščenost in možnost vplivanja na aktualne problematike in spremembe relevantne zakonodaje in uradnih postopkov.

Brezplačno ali ugodnejšo udeležbo na seminarjih in usposabljanjih .

Možnost izpostavitve lokalnih problematik iz polja kulturne politike.

Zagovorniška dejavnost Asociacije v primeru zapletov pri objavah razpisov in rezultatov razpisov.

Seznanjanje javnosti in medijev z aktualnimi problematikami kulturniške scene.

Izvedba kulturno-političnih iniciativ, ki zadevajo NVO v umetnosti in kulturi.

Sodelovanje pri oblikovanju strateških smernic delovanja Asociacije.

Internacionalizacija – Asociacija je članica Culture Action Europe – zagovorniške mreže v polju kulturne politike na ravni EU.


KAJ PA ČLANARINA?
S podpisom pristopne izjave se člani zavežejo k plačilu letne članarine, ki znaša 0,3 % prejetih javnih sredstev na nacionalnem in lokalnem nivoju v tekočem letu za organizacije, ter 20 evrov za posameznike – samostojne ustvarjalce v polju kulture in umetnosti. Članarino se posameznika lahko oprosti na podlagi individualne prošnje, o kateri odloča Upravni odbor Asociacije.

Kot je bilo potrjeno na občnem zboru, je višina članarine v letu 2018 za NVO 0,3% javnih prihodkov za tekoče leto (prihodkov, ki jih organizacija prejme iz javnih virov financiranja – prihodki iz vseh razpisov za NVO ministrstva za kulturo, agencij JAK, SFC in JSKD ter lokalnih skupnosti). Če je vsota prejete javne podpore nižja od 10.000 evrov, je določena enotna članarina v višini 30,00 evrov.

Članarina za individualne člane znaša 20 evrov.

Prvo leto včlanitve je članarina za posameznike in NVO brezplačna.

Deli