Zakon o ljubiteljski kulturi

Kratko o zakonu: Zakon naj bi celostno urejal področje ljubiteljske kulture. Pripravili so ga v Zvezi kulturnih društev Slovenije. Asociacija je v tem kontekstu videla priložnost, da spregovorimo o definiciji poklicnih in ljubiteljskih NVO v kulturi.

Trenutno veljavni zakon: Zakon še ni sprejet.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:
•    Zakon o ljubiteljski kulturi ( /// ) DEJAVNOSTI ASOCIACIJE

Deli