Uredba o samozaposlenih v kulturi

Kratko o uredbi: Uredba natančneje določa postopek za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in pridobitev pravice do plačila prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko zavarovanje. V uredbi so določeni tudi poklici, s katerimi je mogoče pridobiti status, in kateri med njimi so deficitarni.

Trenutno veljavna uredba: Besedilo trenutno veljavne uredbe je dostopno na tej povezavi. Uredba je bila v zadnjih letih večkrat spremenjena, nazadnje decembra 2016.

Zgodovina sprememb uredbe in dejavnosti Asociacije:
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (december 2016), ODZIV ASOCIACIJE
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (maj 2016), ODZIV ASOCIACIJE
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (2014),
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (2012),
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (2011),
•    Uredba o samozaposlenih v kulturi (2010),

Deli