Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Kratko o razpisu: Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi so namenjene ohranitvi in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture, zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter povečanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v kulturi ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi.
Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo

Zgodovina razpisov in dejavnosti Asociacije:

Deli