Strategija razvoja Slovenije

Kratko o strategiji: V strategiji so zapisana nekatera dolgoročna vodila in cilji razvoja Slovenije. Med področji, ki so posebej obravnavana, je tudi kultura.

Trenutno veljavna strategija: Besedilo trenutno veljavne strategije je dostopno na tej povezavi.

Zgodovina sprememb strategije in dejavnosti Asociacije:
• Strategija razvoja Slovenije 2030 (2017) ODZIV ASOCIACIJE
• Strategija razvoja Slovenije 2014 -2020 (osnutek je nastal v letu 2013, a ni bil sprejet)
• Strategija razvoja Slovenije 2005 – 2013 (2005)

Deli