Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

Kratko o zakonu: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo je krovni zakon v kulturi, ki ureja naš kulturni model. V njem so opredeljeni posamezni segmenti kulturnega modela, razmerja med državo in lokalnimi skupnostmi ter kulturnimi ustanovami, nevladnim sektorjem in samozaposlenimi v kulturi. V ZUJIKU je denimo opredeljeno, kakšne so spodbude za samozaposlene v kulturi, kakšni so pogoji za najem kulturne infrastrukture in na kakšen način bi morale biti financirane nevladne organizacije v kulturi.

Trenutno veljavni zakon: Besedilo trenutno veljavnega zakona je dostopno na tej povezavi. Zakon je bil prvič sprejet leta 2002 in bil od takrat večkrat noveliran ter doživel številne korekcije, zadnjo leta 2017.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:

• ZUJIK-H (2018umaknjen iz obravnave) DEJAVNOSTI ASOCIACIJE
• ZUJIK-G (2017) DEJAVNOSTI ASOCIACIJE
• ZUJIK-F (2016) DEJAVNOSTI ASOCIACIJE
• ZUJIK-E (2013)
• ZUJIK-D (2011)
• ZUJIK-C (2010)
• ZUJIK-B (2008)
• ZUJIK – UPB1 (2007)
• Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 42. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo z odložnim rokom (2007)
• ZUJIK-A (2007)
• Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 45. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in o zavrnitvi pobude (2007)
• ZUJIK (2002)

Deli