Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

Kratko o strategiji: V strategiji je zabeležena vizija razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva. Med cilji je denimo opredeljeno vključevanje nevladnega sektorja v pripravo zakonodaje, ureditev financiranja nevladnega sektorja, razvoj prostovoljstva in drugi cilji.

Trenutno veljavna strategija: Besedilo trenutno veljavne strategije je dostopno na tej povezavi.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:
• Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do 2023 (2017) ODZIV ASOCIACIJE

Deli