Asociacija v Državnem svetu o ReNPK

foto: Romero @Državni zbor

V prostorih državnega zbora je 20. junija potekala 18. redna seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino Državnega sveta, na kateri so svetniki obravnavali tudi nov predlog Resolucije o Nacionalnem programu za Kulturo. Na sejo smo bili, kot predstavniki strokovne javnosti in nevladne kulture, vabljeni tudi v društvu Asociacija.

Na seji smo predstavili naše stališče do dokumenta in pozdravili aktivnosti aktualnega ministrstva in vlade, da prenovi temeljni dokument strategije za kulturno politiko. Komisiji smo predlagali, da v sklepu predlaga nujno zagotovitev dovoljšnih finančnih sredstev v državnem proračunu, da se določila novega Nacionalnega programa za kulturo lahko tudi dejansko izvedejo.

Preberite več

Inga Remeta ponovno izvoljena v upravni odbor mednarodne mreže Kooperativa

Z veseljem z vami delimo srečno novico, da je naša članica Inga Remeta ponovno izvoljena v upravni odbor mednarodne mreže Kooperativa. Inga je med šestimi kandidati za pet mest v odboru prejela največ glasov glasujočih organizacij in s tem nov mandat.

Poleg glasovanja o novem upravnem odboru smo članice glasovale tudi o spremembi statuta mreže, ki smo jih prav tako podprli. Predlagane spremembe vključujejo ukinitev organa koordinatorja mreže in prenos pooblastil na upravni odbor, razlog zanje pa so bile težave z delovanjem prejšnjega administrativnega sistema. S podporo predlaganim spremembam statuta si prizadevamo za bolj učinkovito in pregledno vodenje mreže ter nadaljevanje uspešnega sodelovanja med kulturnimi organizacijami v regiji.

Preberite več

MJU poziva ostala ministrstva k podpori vsebinskih mrež

Ministrstvo za javno upravo je področnim ministrstvom, na katerih delujejo organizacije članice Konzorcija vsebinskih mrež, poslalo dopis podpore konzorciju in jih pozvalo k upoštevanju zakonodaje na področju NVO in sodelovanja z mrežami. 

Dopis je eden od dogovorov na novo obujenega dialoga med Konzorcijem vsebinskih mrež, ki ga koordiniramo v Asociaciji, in Ministrstvom za javno upravo. Na sestanku smo ministrstvu predstavili naša prizadevanja,  da resorna ministrstva podpirajo delovanje vsebinskih mrež, ki so ključne za zdravo delovanje nevladnega sektorja in s tem izpolnijo tudi določila zakonodaje na področju nevladnih organizacij.

Preberite več

Korenite spremembe uredbe o samozaposlenih v kulturi

Foto: Nada Žgank@Bunker

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je v javno razpravo vložilo predlog Uredbe o dopolnitvah in spremembah uredbe o samozaposlenih v Kulturi. Predloge in komentarje je možno oddati do 15. julija, vaše vsebinske komentarje in pripombe pa sprejemamo tudi v Asociaciji na naš elektronski naslov info@asociacija.si.

Uredba predvideva številne spremembe na področju ureditve samozaposlenih, med drugim tudi uvajanje karierne dinamike in razdelitev samozaposlenih v kulturi na 4 razrede. V Asociaciji bomo predlog natančno preučili in o njem govorili z vsemi relevantnimi akterji v sektorju, ter ministrstvu posredovali naš predlog za izboljšanje enega temeljnih dokumentov kulturne politike na področju nevladne kulture.

Preberite več