Arhiv

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK)

Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN)

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNVO)

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic (ZKUASP)

Zakon o deležu za umetnost (Novela ZUJIK-a- v pripravi)

Zakon o ljubiteljski kulturi

Zakon o izvajanju proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in 2017

Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2017

Uredba o samozaposlenih v kulturi

Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture

Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov

Pravilnika o strokovnih komisijah

Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu

Strategija razvoja umetniških rezidenc

Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024

Strategija razvoja Slovenije do 2030 in Vizije razvoja Slovenije do 2050

Mehanizmi izvajanja kulturnih politik

Strategija razvoja NVO in prostovoljstva do 2020

Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019

Proračun Republike Slovenije za leto 2017 in Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2018

 

Izboljšave mehanizmov izvajanja kulturnih politik: Enoletni projektni razpis MOL za 2017

Nacionalni program za kulturo 2014-2017 (NPK14/17)