Konferenca odprla ključne izzive NVO glede EPK 2025

Nacionalna konferenca o vključevanju NVO v Evropsko prestolnico kulture 2025 (EPK) se je odvila 18.9.2018 v Novi Gorici, Asociacija pa je pri organizaciji sodelovala kot vsebinski partner. Konferenca je bila izjemno dobro obiskana, razprave pa so odprle številna relevantna vprašanja.

Program konference je iz različnih zornih kotov osvetlil tematike, ki se sicer odpirajo ob pridobivanju in izvajanju EPK. Dogodek je najprej pogledal v preteklost, torej na EPK Maribor 2012, zajeta je bila mednarodna razsežnost z EPK Rijeka 2020, naposled pa smo se obrnili še v prihodnost, to je na EPK 2025 in dlje.

Preberite več

Razpis za delovno mesto v Asociaciji

Asociacija vabi k sodelovanju novega sodelavca/ko za določen čas (od 1.10.2018 do 31.12.2019).

Delovne naloge:

– Delo na projektu, ki bo razvil nabor pilotnih storitev z namenom opolnomočenja samozaposlenih na področju kulture in kreativnih industrij.

– Izvajanje servisa za administrativna vprašanja samozaposlenih v kulturi in kreativnih industrijah, razvoj in izvajanje peer to peer delavnic. Poudarek bo na inovativni medsebojni pomoči in razvoju konkretnih rešitev na izzive, ki jih tvorijo teme: socialne pravice in zdravstveni sistem, davčni obračuni, vodenje računov, pridobivanje ustreznega statusa samozaposlenih v kulturi, odnosi z javnostmi, osnove razpisnih postopkov, itn.

Preberite več

Nevladna kultura v prihodnjem mandatu

Nedavno je bila javnosti predstavljena koalicijska pogodba vlade v nastajanju, prav tako je bila že opravljena predstavitev in glasovanje o ministru za kulturo pred matičnim odborom za kulturo v Državnem zboru.

Iz koalicijskega sporazuma in predstavitve kandidata za ministra za kulturo je možno sklepati, da bo nevladna kultura naposled dobila priložnost za ustrezno urejanje, prav tako je možno brati oziroma smo slišali veliko načrtov glede samozaposlenih v kulturi.

Preberite več

Sedma sila: Asociacija v medijih (avgust)

V čakanju na novega kulturnega ministra smo v Asociaciji poskušali javno opozarjati na pomen neodvisne kulture ter nujnost izboljšanja pogojev delovanja za ustvarjalke in ustvarjalce.

Konec julija je potekala novinarska konferenca nevladnikov, na kateri je tudi Asociacija predstavila pričakovanja do bodoče vlade. Za medije smo komentirali tudi koalicijsko pogodbo.

Preberite več

Lokalne kulturne politike: MO Ptuj

Foto: Nada Žgank@Bunker
Foto: Nada Žgank@Bunker

Ko razmišljamo o nujnosti decentralizacije kulture, se moramo nujno vprašati tudi o tem, kako posamezne lokalne skupnosti podpirajo profesionalizacijo nevladnega sektorja.

V Kultursoferi tako že dobro leto raziskujemo stanje lokalnih kulturnih politik na področju kulture in umetnosti po večjih občinah v državi. Tokrat v fokus postavljamo Mestno občino Ptuj.

Preberite več

Iz prve vrste: Petja Grafenauer

Dolgoletna članica Asociacije Petja Grafenauer je umetnostna zgodovinarka, ki se je v polje tukajšnjega umetnostnega prostora zapisala kot prodorna kritičarka, publicitka in kuratorica, zdaj pa pot nadaljuje na Katedri za teorijo ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

V rubriki Kulturosfere Iz prve vrste, v kateri vsak mesec predstavljamo članice in člane Asociacije, smo jo povabili kot dolgoletno samozaposleno v kulturi ter poznavalko kulturne politike.

Preberite več

Profesionalizacija NVO, kulture in Asociacije

Asociacija že več let deluje v smeri stabilizacije profesionalizacije NVO v kulturi, zato nas je razveselil v juliju 2018 objavljeni razpis Ministrstva za javno upravo RS, ki je stremel k profesionalizaciji nevladnega sektorja.

Razpis je bil sicer odprt za vsa področja, toliko bolj pa nas veseli dejstvo, da so bile na razpisu uspešne številne nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture, med njim tudi društvo Asociacija.

Preberite več

Servis: Spremembe glede TRR za samozaposlene

Foto: @Aksioma
Foto: @Aksioma

V servisu Asociacije smo že podali pojasnilo glede vodenja računa (TRR) za samozaposlene v kulturi, kjer pojasnjujemo, da imajo samozaposleni v kulturi lahko tudi zgolj en transakcijski račun.

Letos pa je bil spremenjen Zakona o  plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki med drugim določa, da morajo po novem posamezniki, ki koristijo transakcijske račune za opravljanje poslovne dejavnosti, slednje imeti vpisane v registru transakcijskih računov.

Preberite več