SERVIS: Mirovanje pravice do prispevkov

Včasih se samozaposlenim v kulturi ponudi možnost zaposlitve za določen čas, dobijo projekt v tujini ali pa se jim pripeti osebna ali družinska zdravstvena neprilika. Zaradi predvidene začasnosti tega stanja pa ne želijo izgubiti pridobljeno pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti iz državnega proračuna Republike Slovenije.

V tokratnem Servisu za ustvarjalce predstavljamo, kdaj, kako in za koliko časa lahko upravičenec zaprosi za mirovanje pravice do prispevkov za socialno varnost.

O mirovanju pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zaposlovanje iz državnega proračuna Republike Slovenije smo posredno že poročali, ko smo naslovili temo razmerja med statusom študenta in samozaposlenega v kulturi.

Mirovanje pravice do plačila prispevkov je opredeljena v 18. in 19. členu Uredbe o samozaposlenih v kulturi. Ta navaja utemeljene razloge, ki jih mora imeti upravičenec za odobritev prošnje za mirovanje. Te so: študij, zaposlitev za določen čas, začasni odhod v tujino, bolezen, poškodba ali nega družinskih članov v trajanju nad 30 delovnih dni ali starševski dopust po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo.

Samozaposleni v kulturi lahko za mirovanje pridobljene pravice do prispevka prosi z vlogo vsaj mesec dni pred želenim datumom mirovanja pravice in največ za leto dni. Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost se podeljuje za pet let. Znotraj odobrenega obdobja petih let pa lahko, kot so nam pojasnili na ministrstvu za kulturo, upravičenec zaprosi oziroma odda vlogo za mirovanja te pravice tudi več-krat, a vedno le za eno leto. V 18. členu  Uredbe o samozaposlenih v kulturi je zapisana omejitev »ne dlje kot za eno leto«, ki pa ga ministrstvo za kulturo interpretira, da »v smislu javnega interesa na tem področju, ki je spodbujanje delovanja samozaposlenih v kulturi, kar pomeni, da v primeru daljših zaposlitev od enega leta, samozaposleni ponovno razmisli o svojem statusu. To pomeni, da gre lahko tudi za daljšo zaposlitev, ministrstvo pa lahko ob izpolnjevanju pogojev o tem odloči le za obdobje enega leta, in na podlagi nove vloge za obdobje enega leta.«

Ko ministrstvo odobri vlogo, te najdete na dnu spletne strani ministrstva, izda odločbo o mirovanju pravice ter odločbo o izbrisu iz razvida za čas mirovanja in o tem izbrisu obvesti tudi Finančno upravo Republike Slovenije (FURS), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Agencijo Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve (AJPES). Kljub temu se mora oseba po prejemu odločbe o izbrisu sama odjaviti od zavarovanja na ZZZS, izpostavi davčnega urada FURS in iz Poslovnega registra pri AJPES. Po preteku odločbe o mirovanju se status ponovno avtomatično aktivira, o tem ministrstva za kulturo ni potrebno dodatno obveščati, potrebno pa se je ponovno registrirati na AJPES in obvestiti FURS ter ZZZS. Postopki za slednje so opisani v članku Obveznosti ob začetku samozaposlitve in Izbris iz razvida samozaposlenih v kulturi.

Pri tem velja opozorilo, da se vsi prihodki, tudi plača v času mirovanja statusa, upoštevajo pri ugotavljanju doseganja cenzusa v primeru katerega ste še upravičeni do pravice do plačila prispevkov za socialno varnost s strani ministrstva za kulturo.

Opozarjamo tudi, da v času aktivne pravice do plačila prispevkov upravičenec pooblasti ministrstvo za oddajo elektronskega obrazca obračuna prispevkov za socialno varnost in zavarovanje na pristojni davčni organ, mora v primeru mirovanja pravice do plačila prispevkov za to poskrbeti upravičenec sam.

Pet let veljavna pridobljena pravica do plačila prispevkov za socialno varnost pa se lahko na predlog upravičenca podaljša za čas trajanja mirovanja, v primeru, da je bil v vlogi naveden razlog mirovanja starševski dopust, bolezen, poškodba ali nega družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju v trajanju nad 30 delovnih dni. Svoj predlog mora podkrepiti s predloženo odločbo pristojnega centra za socialno delo o priznanju posamezne vrste starševskega dopusta oziroma mnenje zdravniške komisije o zadržanosti z dela.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juniju 2023.

Deli