Nacionalni program za kulturo v Javni obravnavi – Asociacija intenzivno vključena v razpravo

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je 7. februarja 2024 v javno razpravo poslalo nov temeljni strateški dokument o razvoju kulturnih politik v Sloveniji. Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo spremlja akcijski načrt, ki natančneje definira ključne ukrepe za njegovo izvajanje in pripadajoča finančna sredstva.

Sprva je bila javna razprava predvidena le do 11. marca a po našem pozivu in splošnem odzivu zainteresirane javnosti je bil ta rok podaljšan do 25. marca. Do takrat na ministrstvu sprejemajo komentarje o predloženih dokumentih v Asociaciji pa smo že stopili v kontakt z vsemi relevantnimi deležniki predvsem pa z predstavniki predlagatelja, Ministrstva za kulturo, s katerimi smo že opravili dva pomembna in plodovita sestanka.

Nacionalni program za kulturo je temeljni strateški dokument države, ki narekuje kulturno politično ureditev za obdobje 2024-2031. V njem so zapisane tako ključni cilji državne kulturne politike, kot strategije in prečne politike, s katerimi bodo omenjene cilje na ministrstvu poskušali doseči. Še boljši vpogled v načrte državne politike za prihodnost kulture pa ponujata spremljevalna dokumenta, akcijski načrt in seznam investicij. V njih so na ministrstvu opredelili specifične ukrepe, s katerimi bodo poskušali doseči cilje zadane v NPK.

V Asociaciji smo nemudoma zagnali postopke preverjanja in preučitve podanih dokumentov ter usklajevanja predlogov. To trenutno poteka tako z drugimi organizacijami in posamezniki iz sektorja, kot z predstavniki ministrstva. Z njimi smo opravili že dva pomembna vsebinska sestanka, na katerih smo prevetrili predlagane ukrepe in že podali prve predloge za izboljšanje predlaganih strategij. Na podlagi omenjenih razprav bomo v društvu pripravili natančno strokovno analizo dokumentov in predlagali ključne izboljšave, ki so po našem mnenju ključne za uspešno nacionalno strategijo za kulturo.

Deli