Asociacija v Državnem svetu o ReNPK

foto: Romero @Državni zbor

V prostorih državnega zbora je 20. junija potekala 18. redna seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino Državnega sveta, na kateri so svetniki obravnavali tudi nov predlog Resolucije o Nacionalnem programu za Kulturo. Na sejo smo bili, kot predstavniki strokovne javnosti in nevladne kulture, vabljeni tudi v društvu Asociacija.

Na seji smo predstavili naše stališče do dokumenta in pozdravili aktivnosti aktualnega ministrstva in vlade, da prenovi temeljni dokument strategije za kulturno politiko. Komisiji smo predlagali, da v sklepu predlaga nujno zagotovitev dovoljšnih finančnih sredstev v državnem proračunu, da se določila novega Nacionalnega programa za kulturo lahko tudi dejansko izvedejo.

Preberite več

Inga Remeta ponovno izvoljena v upravni odbor mednarodne mreže Kooperativa

Z veseljem z vami delimo srečno novico, da je naša članica Inga Remeta ponovno izvoljena v upravni odbor mednarodne mreže Kooperativa. Inga je med šestimi kandidati za pet mest v odboru prejela največ glasov glasujočih organizacij in s tem nov mandat.

Poleg glasovanja o novem upravnem odboru smo članice glasovale tudi o spremembi statuta mreže, ki smo jih prav tako podprli. Predlagane spremembe vključujejo ukinitev organa koordinatorja mreže in prenos pooblastil na upravni odbor, razlog zanje pa so bile težave z delovanjem prejšnjega administrativnega sistema. S podporo predlaganim spremembam statuta si prizadevamo za bolj učinkovito in pregledno vodenje mreže ter nadaljevanje uspešnega sodelovanja med kulturnimi organizacijami v regiji.

Preberite več

MJU poziva ostala ministrstva k podpori vsebinskih mrež

Ministrstvo za javno upravo je področnim ministrstvom, na katerih delujejo organizacije članice Konzorcija vsebinskih mrež, poslalo dopis podpore konzorciju in jih pozvalo k upoštevanju zakonodaje na področju NVO in sodelovanja z mrežami. 

Dopis je eden od dogovorov na novo obujenega dialoga med Konzorcijem vsebinskih mrež, ki ga koordiniramo v Asociaciji, in Ministrstvom za javno upravo. Na sestanku smo ministrstvu predstavili naša prizadevanja,  da resorna ministrstva podpirajo delovanje vsebinskih mrež, ki so ključne za zdravo delovanje nevladnega sektorja in s tem izpolnijo tudi določila zakonodaje na področju nevladnih organizacij.

Preberite več

Korenite spremembe uredbe o samozaposlenih v kulturi

Foto: Nada Žgank@Bunker

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je v javno razpravo vložilo predlog Uredbe o dopolnitvah in spremembah uredbe o samozaposlenih v Kulturi. Predloge in komentarje je možno oddati do 15. julija, vaše vsebinske komentarje in pripombe pa sprejemamo tudi v Asociaciji na naš elektronski naslov info@asociacija.si.

Uredba predvideva številne spremembe na področju ureditve samozaposlenih, med drugim tudi uvajanje karierne dinamike in razdelitev samozaposlenih v kulturi na 4 razrede. V Asociaciji bomo predlog natančno preučili in o njem govorili z vsemi relevantnimi akterji v sektorju, ter ministrstvu posredovali naš predlog za izboljšanje enega temeljnih dokumentov kulturne politike na področju nevladne kulture.

Preberite več

Urška Jež predlagana za članico Upravnega odbora Prešernovega sklada

Vlada Republike Slovenije je članico urpavnega odbora Društva Asociacija in dolgoletno delavko v nevladni kulturi Urško Jež predlagala za eno izmed članic Upravnega odbora Prešernovega sklada. Njen predlog zdaj čaka na potrditev s strani Državnega zbora, kjer pa smo v društvu prepričani v njeno potrditev.

Dosedanjemu upravnemu odboru se mandat izteče septembra letos, ko bo začela delovati nova sestava. Upravni odbor, ki ga sestavlja 15 članic in članov, imenuje Državni zbor na podlagi predloga Vlade Republike Slovenije za obdobje štirih let.

Preberite več

Asociacija sprašuje, evropski kandidati odgovarjajo!

Foto: Nada Žgank/Bunker

V društvu Asociacija smo v pripravi na volitve v Evropski parlament 9. 6. 2024 vsem kandidatnim listam, ki kandidirajo za mesta med evropskimi poslanci poslali seznam vprašanj o nekaterih ključnih področjih Evropske kulturne politike. Vse kandidate smo prosili, da na vprašanja strnjeno odgovorijo in jim za odgovore dali dober teden časa.

Do objave članka smo prejeli odzive 9 od 11 sodelujočih list, odgovorili nam niso iz strank SDS in Vesna. Morebitne kasnejše odgovore bomo bomo sproti dodajali v članek in jih ustrezno označili. Odgovore kandidatnih list pri vsakem vprašanju objavljamo v enakem zaporedju, kot jih boste našli na svojih glasovnicah na dan volitev. 

Preberite več

Jurij Krpan predlagan za predsednika nove sestave Nacionalnega sveta za kulturo

Vlada RS je v državni zbor poslala predlog naslednje sestave Nacionalnega sveta za kulturo in predlog za njenega naslednjega predsednika. Za to prestižno funkcijo je predlagan dolgoletni aktivni član našega društva in trenutno član Upravnega odbora društva Jurij Krpan.

Poleg njega bodo nov NSK sestavljali Uroš Korenčan, Franci Krevh, Tanja Petrič, Martin Srebotnjak, Majda Širca Ravnikar in Kaja Širok. Krpan, katerega kandidaturo smo podprli tudi v Asociaciji je član NSK že od leta 2019. Aktualni predsednici in članom NSK pa mandat poteče 26. septembra letos, ko bo, po potrditvi v državnem zboru z delom začel nov sestav.

Preberite več

10. Dan VID: Poti in stranpoti v pravično in dobro digitalno prihodnost

Pretekli teden je v prostorih društva potekala slovesnost ob 10. obletnici mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo, katere člani smo tudi v društvu. Poleg razprav in retrospektiv o delovanju povezovanja smo podelili priznanja civilne družbe za dosežke na področju vključujoče informacijske družbe ter “nagrado” digitalni kaktus za slabo upravljanje javne politike na področju digitalne vključenosti.

Na dogodku smo naslovili aktualna vprašanja digitalne preobrazbe z vidika razmerij med državo, civilno družbo in javno sfero. Pri čemer smo pozornost posebej namenili dobremu vladovanju (governance) javnih politik digitalne preobrazbe z vidika demokratičnih in proceduralnih inovacij ter zagovorniški vlogi vsebinskih mrež nevladnih organizacij.

Preberite več

Pokažimo umetnost! – Platforma ETC.

Foto: ETC.

Nadaljujemo s serijo predstavitve novih in zanimivih organizacij, kolektivov in drugih skupin na kulturnem področju, ki zadnja leta bogatijo slovensko umetniško sceno. Tokrat predstavljamo ETC., platformo za predstavljanje in promocijo sodobne slovenske umetniške produkcije.

V sklopu zavoda, kjer izdajajo letno revijo in organizirajo razstave, konference in druge prireditve deluje angažirana ekipa, ki si želi boljše predstavitve slovenske umetnosti doma in v tujini. Kot pravijo je njihov cilj vzpostavljati mostove med domačo in tujo sodobno umetniško produkcijo ter mislijo in promovirati slovensko umetnost v tujini.

Preberite več

V upravnem odboru EAIPA ponovno tudi Asociacija

Foto: EAIPA

Na volitvah na generalni skupščini mednarodnega združenja za uprizoritvene umetnosti EAIPA pretekli mesec je bila Inga Remeta ponovno izvoljena na prestižno mesto v upravnem odboru zveze. Evropsko združenje neodvisnih uprizoritvenih umetnosti je bilo ustanovljeno leta 2018 kot krovna organizacija za združenja in interesne skupine iz vse Evrope.

Poleg sprejetja novih članov odbora se je nekoliko spremenila tudi struktura zveze. Izvoljen je bil nov predsednik, prejšnja predsednica pa je prevzela novo vlogo v organizaciji, kot prva generalna direktorica mreže.

Preberite več