Lokalne kulturne politike: MO Ptuj

Foto: Nada Žgank@Bunker
Foto: Nada Žgank@Bunker

Ko razmišljamo o nujnosti decentralizacije kulture, se moramo nujno vprašati tudi o tem, kako posamezne lokalne skupnosti podpirajo profesionalizacijo nevladnega sektorja.

V Kultursoferi tako že dobro leto raziskujemo stanje lokalnih kulturnih politik na področju kulture in umetnosti po večjih občinah v državi. Tokrat v fokus postavljamo Mestno občino Ptuj.

Preberite več

Iz prve vrste: Petja Grafenauer

Dolgoletna članica Asociacije Petja Grafenauer je umetnostna zgodovinarka, ki se je v polje tukajšnjega umetnostnega prostora zapisala kot prodorna kritičarka, publicitka in kuratorica, zdaj pa pot nadaljuje na Katedri za teorijo ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

V rubriki Kulturosfere Iz prve vrste, v kateri vsak mesec predstavljamo članice in člane Asociacije, smo jo povabili kot dolgoletno samozaposleno v kulturi ter poznavalko kulturne politike.

Preberite več

Profesionalizacija NVO, kulture in Asociacije

Asociacija že več let deluje v smeri stabilizacije profesionalizacije NVO v kulturi, zato nas je razveselil v juliju 2018 objavljeni razpis Ministrstva za javno upravo RS, ki je stremel k profesionalizaciji nevladnega sektorja.

Razpis je bil sicer odprt za vsa področja, toliko bolj pa nas veseli dejstvo, da so bile na razpisu uspešne številne nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture, med njim tudi društvo Asociacija.

Preberite več

Servis: Spremembe glede TRR za samozaposlene

Foto: @Aksioma
Foto: @Aksioma

V servisu Asociacije smo že podali pojasnilo glede vodenja računa (TRR) za samozaposlene v kulturi, kjer pojasnjujemo, da imajo samozaposleni v kulturi lahko tudi zgolj en transakcijski račun.

Letos pa je bil spremenjen Zakona o  plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki med drugim določa, da morajo po novem posamezniki, ki koristijo transakcijske račune za opravljanje poslovne dejavnosti, slednje imeti vpisane v registru transakcijskih računov.

Preberite več

Asociacija vzpostavila zagovorniški arhiv

Ustvarjalnost je posledica različnih dejavnikov in eden od pomembnejših, ki vpliva na produkcijo in ponudbo kulture v posameznem okolju je tudi zakonodaja.

Osrednja dejavnost Asociacije je ravno odzivanje na zakonodajo in različni drugi zagovorniški procesi, zavoljo večje preglednosti, transparentnosti in izboljšanja odločitev v kulturni politiki pa smo vzpostavili zagovorniški arhiv naših preteklih dejavnosti. Arhiv bomo poslej tudi sproti osveževali in si še naprej prizadevali čim natančneje dopolniti historiat zagovorniških dejavnosti Asociacije.

Preberite več

Servis: Cenzus ob polovičnem delavniku

Foto: @LokalPatriot
Foto: @LokalPatriot

Status samozaposlenega v kulturi dopušča, da je posameznik delno zaposlen in delno samozaposlen v kulturi.

V tem primeru se pojavlja vprašanje, kako je z obračunavanjem cenzusa, in ali se višina slednjega spremeni, oziroma kateri prihodki se v tem primeru vštevajo v izračun, ali posameznik presega cenzus.

Preberite več

Ne pozabite na civilno družbo!

V razvitih demokracijah je civilna družba običajno aktivno vključena v procese spreminjanja in sprejemanja zakonodaje. Civilna družba je tista, ki je na terenu, in ki pozna težave deležnikov ter ima s tega vidika tudi dobre predloge za skupnostne rešitve.

Zato so se civilno družbene organizacije iz različnih sektorjev, med njimi tudi Asociacija, povezale v kampanji, ki ob nastajanju koalicije osvešča o pomenu vključevanja civilne družbe v procese sprejemanja zakonodaje.

Preberite več

Kulturna premišljevanja: Tomaž Zaniuk

Kulturna politika je redko deležna kolumnističnih odzivov, zato reden prostor za premišljevanje aktualnega dogajanja na področju kulturne politike ponujamo znotraj Asociacijinega glasila Kulturosfera.

Komentar politične situacije in kaj lahko pričakujemo v posameznih koalicijskih kalkulacijah na področju kulture, je tokrat osvetlil Tomaž Zaniuk, avtor, kolumnist, nekdanji odgovorni urednik in direktor Radia Študent.

Preberite več

Sedma sila: Asociacija v medijih (julij)

Foto: Nada Žgank@Alkatraz
Foto: Nada Žgank@Alkatraz

Če ste zamudili julijske prispevke, ki prek dela Asociacije naslavljajo odprta vprašanja kulturne politike na polju neodvisne kulture, brez skrbi, saj smo vam pripravili povzetek ključnega dogajanja.

Začetek julija je Asociacija v okviru kampanje Čas je za kulturo in umetnost sopodpisala javno pismo nastajajoči koaliciji o pomenu kulture v družbi. V posebnem tematskem članku je predstavljeno tudi Asociacijino stališče glede urejanja statusa samozaposlenih v kulturi.

Preberite več