KKI: Podpore za razvoj ni nikoli dovolj!

V letu 2022 je Asociacija ponovno v okviru partnerske mreže CZK in koprodukcije s Centrom za kreativnost zasnovala izobraževalni projekt, namenjen krepitvi kulturnega in kreativnega sektorja.

Zasnovali smo ga kot nadaljevanje preteklega projekta s serijo dveh dodatnih spletnih delavnic in video pogovorov s predavateljicami in predavatelji. Želimo nadaljevati v okviru projekta izobraževalni in podporno svetovalni program in ga okrepiti še z dodatnimi termini za telefonsko svetovanje ter aktiviranim posameznikom omogočiti individualne posvete z mentoricami in mentorji.

Namen projekta je ustvarjalke in ustvarjalce opolnomočiti z znanjem na administrativnem področju, poleg tega pa smo zasnovali tudi nekatere vsebine s posebnim poudarkom na potencialu razširitve spektra priložnosti ozirom krepitve znanj za prodor na trgu ter nove prilagoditve in usmeritve glede na nove izzive družbeno-ekonomskega konteksta v času epidemije. Upoštevajoč aktualne razmere smo projekt prilagodili na način, da smo delavnice premaknili v spletno okolje, s tem pa tudi omogočili participacijo vsem zainteresiranim ne glede na kraj bivanja in delovanja.

Zaradi konstantne potrebe po tovrstnih znanjih smo želeli preko projekta ustvariti tudi gradiva, ki bi ostala akterjem in akterkam KKS v javni domeni na voljo, kadarkoli jih bodo potrebovali. Z mentoricami in mentorji smo se dogovorili, da v skladu z njihovimi ekspertizami ustvarimo video pogovore z izbranimi poudarki. Ob tej prepoznani vsesplošni potrebi po servisni pomoči za administrativna vprašanja pa smo v okviru projekta predvideli tudi petindvajset telefonskih svetovalnih terminov. V sklopu projekta bomo izvedli tudi enourna individualnega svetovanja s strokovnjaki za akterje KKS (davki in računovodstvo, PR, Strateško in poslovni komuniciranje, avtorske pravice itd) in se bodo izvajala med strokovnjakom in posameznimi udeleženci svetovanja.

Delavnice so odprtega tipa in bodo načeloma omejene na do 50 prijaviteljev.

Med marcem in junijem bodo izvedene 2 delavnice in objavljena 2 dodatna video pogovora:

1.) Celosten branding
2.) Strateško in poslovno komuniciranje

Začetek in konec projekta: 1. 2. 2022–31. 6. 2022

Kontaktni osebi: Polona Torkar (polona.torkar [at] asociacija.si) in Miha Satler (miha.satler [at] asociacija.si)

Projekt KKI: Podpore za razvoj ni nikoli dovolj! je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Deli