Projekt: Odprte institucije

Društvo Asociacija (kot partner) je skupaj s Centrom za nezavisnu kulturu i mlade iz Zagreba (nosilec projekta) ter Kontrapunktom iz Skopja (partner) uspelo pridobiti sredstva za izvedbo projekta Odprte insitucije na evropskem razpisu EC-Europe for Citizens (Evropa za državljane).

Namen projekta je predstaviti potrebe po bolj odprti vlogi javnih kulturnih (in političnih!) institucij pri sodelovanju z NVO in v dialogu z njimi razviti nove načine (so)delovanja.

Projekt obsega 5 večjih javnih dogodkov in se bo začel s 4-dnevno konferenco v Zagrebu, nakar bodo sledile še delavnice in javni posveti/tribune v Ljubljani in Skopju.

Slovenski del projekta bo potekal v Mestnem muzeju Ljubljana v začetku leta 2011 in bo vključeval javno tribuno in delavnico polodprtega tipa. Sodelovali bodo tudi nosilci oblasti in oblikovalci kulturnih politik. Delavnica in javna tribuna sta namenjeni predstavitvi in soočenju strokovnih stališč o možnostih reformiranja javnih institucij z vključevanjem civilne javnosti in NVO. Poleg tega bodo predstavljene tudi potrebe članov Asociacije in drugih akterjev v kulturi. S tem bomo vzpostavili boljše temelje za sodelovanje z javnimi institucijami in zagotovili večjo možnost vplivanja na prihodnjo reformo javnega sektorja.

Rezultate in priporočila delavnic in javnih posvetov/tribun bomo posamezni partnerji nato uporabili za nadaljnje zagovorniške akcije, ki bodo pospešile implementacijo priporočil na nacionalnih in lokalnih ravneh.

Vrednost projekta je 27.856,57 eur, pri tem 69% financira EC-Europe for Citizens program. Ostala sredstva (31%) zagotavljamo partnerji.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Deli