Kulturni podcasti: medsektorsko povezovanje kulture

V okviru elektronskega glasila Kulturosfera društvo Asociacija vzpostavlja projekt »Kulturni podcasti: medsektorsko povezovanje kulture«, v katerem predstavljeno medsektorsko povezovanje na enem primeru dobre prakse, katere nosilka je nevladna organizacija v kulturi. V okviru projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2019 ga sofinancira Ministrstvo za kulturo.

V sodobnem svetu se namreč kultura vse bolj prepleta z ostalimi segmenti družbe. Vse evropske smernice jo razumejo kot ključen povezovalni element v družbi. V projektu nas bo zanimala ravno ta prepletenost kulture skozi ostala področja družbe. Kje vse se pojavlja, kakšne koristi ima od nje družba in zakaj je nujno, da jo podpirajo tudi druga področja, če želijo zvišati kakovost bivanja prebivalcev?

Dobre prakse, ki bodo predstavljene v podcastu Kulturosfere, bomo sondirali na različne načine, predvsem pa bomo upoštevali predloge iz kulturniškega in umetniškega »terena«, s katerim je društvo Asociacija zaradi svojega siceršnjega poslanstva v konstantnem stiku. Medsektorsko povezovanje je pomembno tudi zato, ker je ena izmed problematičnih tendenc namreč ravno marginalizacija in izolacija umetnosti ter kulture, ki se v medijskem kontekstu odraža skozi zmanjševanje prostora za kulturne vsebine.

Projekt »Kulturni podcasti: medsektorsko povezovanje kulture« je namenjen populaciji, ki se ukvarja s kulturno-umetniškim ustvarjanjem, kot tudi odločevalcem s področja kulture, ki razmišljajo o prepletanju kulture in gospodarstva, predvsem pa širši populaciji, ki se zanima za kulturo in umetnost in njuno vlogo v družbi.

S formo podcasta želimo uspešne kulturne prakse približati širši populaciji, torej tudi tistim, ki se s kulturo in umetnostjo ne ukvarjajo. Kulturo in umetnost želimo na ta način tudi približati načinu konzumacije medijev, ki je značilen za mlajšo, t.i. milenijsko generacijo.

Kulturosfera je elektronsko glasilo, ki se osredotoča na kulturnopolitične vsebine s posebnim fokusom na nevladnih organizacijah in samozaposlenih v kulturi. Izhaja enkrat mesečno in svojim naročnikom ponudi cca. 15 vsebin raznolikih medijskih formatov s področja kulture in umetnosti: novosti iz zakonodaje, intervju, kolumna, servis za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi, itd. Prva številka pilotnega glasila, sprva za člane društva, je bila izdana julija 2015, kot medij za širšo javnost pa je glasilo registrirano od leta 2017.

 

kultura

Deli