Certifikat Kulturno podjetje

V okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019 Ministrstva za javno upravo RS je Asociacija kot prijavitelj, skupaj s partnerjema Mestom žensk in Društvom humanistov Goriške, uspela s prijavo projekta »Certifikat kulturno podjetje«.

Prijava izhaja iz potrebe po povezovanju kulture (predvsem nevladne) z gospodarstvom in v ta namen načrtujemo oblikovati poseben sistem za doseganje večjih sinergij med dvema sektorjema. Družbene izzive se namreč pogosto naslavlja ravno skozi oblikovanje sistemov za certificiranje, kot na primer certifikat Družini prijazno podjetje (za delovno ustrezno okolje), Fairtrade Certificate (za pravično globalno trgovino) ali certifikat NVO – Standard kakovosti (boljša organizacijska usposobljenost nevladnih organizacij). Iz tega izhodišča načrtujemo tudi izvedbo certifikata za podjetja, ki bodo izkazala interes za povezovanje s kulturo.

Povezovanje kulture in gospodarstva je sicer opredeljeno kot pomembno stičišče v večih strateških in razvojnih dokumentih. Na evropski ravni je tako bil leta 2015 sprejet sklep Sveta EU o povezovanju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev z drugimi sektorji za spodbujanje inovacij, ekonomske vzdržnosti in socialnega vključevanja (dostopno v Uradnem listu EU 2015/C 172/04). Sklep kot tak v celoti govori ravno o prednostih povezovanja kulture z ostalimi sektorji. Svet poziva komisijo in nacionalne države, da »…seznanjajo vse deležnike, zlasti pa oblikovalce politik, poklicne ustvarjalce, industrijo, podjetja in vlagatelje s kulturno, gospodarsko in družbeno vrednostjo ustvarjalnosti in inovacij, doseženih z medsektorskim sodelovanjem. V ta namen je pomembno, da se spodbuja obsežno širjenje informacij o dobrih praksah, rezultatih in izkušnjah, pridobljenih v okviru medsektorskega sodelovanja ter o povezovanju strokovnjakov v mreže in vzajemnem učenju.« Svet med drugim ugotavlja tudi, da ima »povezovanje kulturnih in ustvarjalnih sektorjev z drugimi sektorji lahko različne koristi, med drugim: “boljša skrb za stranke, večje zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska učinkovitost v poslovnem in javnem sektorju, in sicer zaradi vključevanja oblikovalcev, umetnikov in drugih poklicnih ustvarjalcev v razvijanje inovativnih in uporabniku prijaznih rešitev ter z vzpostavljanjem multidisciplinarnih skupin …”

Gledano horizontalno, nacionalno, govori o pomenu povezovanja nevladnega sektorja z gospodarstvom tudi Strategija razvoja NVO in prostovoljstva, ki si kot poseben četrti cilj do leta 2023 zastavi: »Okrepiti sodelovanje NVO in gospodarstva ter čez-sektorska partnerstva (gospodarstvo, NVO, javna uprava)«

O povezovanju kulture in gospodarstva govori tudi zadnji pretekli Nacionalni program za kulturo, tudi številni lokalni programi za kulturo, med njimi recimo LPK Mestne občine Ljubljana, ki je pridruženi partner v projektu, s čimer bomo testirati predvsem zmožnost krepitve povezovanja kulture in gospodarstva skozi sodelovanje mestnih občin. Dodatni element v tem delu je namera prijave MOL za naslov Evropska prestolnica kulture, kjer je v prijavi prav tako potrebno opredeliti povezovanje kulture in gospodarstva.

V projektu bomo skozi serijo fokusnih skupin, anket in testnega izvajanja modelov certificiranja stremeli h končnemu, kar se da optimalno oblikovanemu načinu certificiranja. Cilj je oblikovanje sistema certificiranja, ki ne bo koristil zgolj kulturnim organizacijam, pač pa bo realne prednosti in koristi ponudil tudi podjetjem. V začetku bomo oblikovali predvsem model certificiranja za področji na katerem delujeta partnerja, to je uprizoritvena umetnost in knjiga, naknadno pa bomo s še tremi pridruženimi partnerji, to so Zavod Cona, Zavod projekt Atol in društvo ŠKUC, certifikat razširili še na vizualno, intermedijsko in glasbeno področje.

Poleg ustvarjanja sinergij, stremi projekt tudi k večanju finančne stabilnosti izvenproračunskih sredstev nevladnega sektorja v kulturi in k splošnemu dvigu zanimanja za neodvisno kulturno produkcijo.

Projekt Certifikat Kulturno podjetje sofinancira Ministrstvo za javno upravo RS.

Deli