Servis za samozaposlene iz kulture in kreativnih industrij

Projekt »Servis za samozaposlene iz kulture in kreativnih industrij«, ki ga sofinancira Ministrstvo za Javno Upravo Republike Slovenije, izvaja Društvo Asociacija v partnerstvu s Poligonom. Asociacija bo v okviru projekta vzpostavila servis za administrativna vprašanja in razvila model kolektivnih peer to peer delavnic, medtem ko bo Poligon razvijal izobraževanja in svetovanja na področju t.i. mehkih delovnih veščin.

Projekt je nastal kot rezultat dolgoletnih prizadevanj Asociacije, katerih izhodišče je bila ugotovitev, da samozaposleni v kulturi nimajo učinkovitega svetovalnega in podpornega sistema, ki bi omogočal, da bi se lahko osredotočili predvsem na lastno poslanstvo, torej kulturno in umetniško udejstvovanje.

Osrednji namen projekta je opolnomočenje samozaposlenih na področju kulture in kreativnih industrij (KKI). Gre za skupino, ki jo družba in vse ravni oblasti obravnavajo kot strateško pomembno, hkrati pa gre za populacijo, ki se srečuje z vrsto resnih socialnih, poslovnih in administrativnih bremen. Del projekta, ki ga izvaja Poligon (zavod za razvoj kreativnih industrij, socialno podjetje) razvija mehke delovne veščine kot so re-definicija in refleksija kariere, upravljanje/organizacija lastne prakse, sodelovanje pri projektih in ravnotežje med delom in življenjem. Drugi vsebinski sklop, ki ga izvaja Društvo Asociacija, razvija servis za administrativna vprašanja in tematike iz področij socialnih pravic, zdravstvenega in davčnega sistema, pridobivanja ustreznega statusa, odnosov z javnostmi, avtorskih pravic, razpisnih postopkov, itd.

Projekt odgovarja na izzive, ki jih predstavlja fleksibilizacija in prekarizacija dela, ki je učinek porasta atipičnih oblik zaposlitev, kar prihaja posebej do izraza na področju kreativnih in kulturnih poklicev. Večina ustvarjalcev na teh področjih je bila namreč izobražena predvsem v strokovnem smislu, izobraževalni sistem pa jim ni ponudil skoraj nikakršnih podpornih znanj, ki so nujna za vstopanje na trg in za dolgoročno delovanje na njem. Poleg osnovne specializacije za opravljanje svojega poklica tako danes vsi potrebujejo še dodatna znanja in veščine za učinkovito in suvereno samostojno delo.

Rešitev, ki jo v tem kontekstu projekt ponuja, je vzpostavitev celostnega servisa, ki bo omogočil opolnomočenje samozaposlenih s področja kulture in kreativnih industrij. Servis kot platforma podpornega sistema identificira probleme, obenem pa tudi razvija ključne rešitve (orodja, znanja) in krepi najrazličnejše delovne veščine, obenem pa predstavlja tudi izhodišče za morebitno zagovorniško dejavnost in sistematično izboljšavo statusa samozaposlenih, saj preko servisnih storitev dobimo poglobljen uvid v težave, s katerimi se samozaposleni soočajo.
Začetek in konec projekta: 1.10.2018 – 31.12.2019

Kontaktni osebi: Tadej Meserko (tadej.meserko [at] asociacija.si) in Jernej Kaluža (jernej.kaluza [at] asociacija.si)

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

logotip-MJU-01

Deli