Projekt: BIFC regionalno središče

Društvo Asociacija od začetka leta 2010 gosti in upravlja BIFC regionalno stičišče, ki ga finančno podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v okviru iniciative Platforma za jugovzhodno Evropo, katere namen je vzpodbujanje čezmejnega sodelovanja in kulturnega razvoja v JV Evropi.

BIFC ali sklad za spodbujanje kulture na Balkanu (Balkan Incentive Fund for Culture) je shema financiranja, ki podpira projekte sodelovanja med kulturnimi organizacijami s področja zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija, Makedonija, Črna gora in Kosovo) ter njihovo sodelovanje z organizacijami drugod po Evropi, pod pogojem, da je vsebinsko in organizacijsko težišče projekta na Balkanu.

Na razpis se je možno prijaviti kadarkoli v letu, odgovor o uspešnosti vaše prijave pa prejmete najkasneje v treh mesecih.

Regionalno stičišče BIFC s sedežem v Ljubljani svetuje prijaviteljem projektov glede prijavnih kriterijev in obrazcev ter pri iskanju partnerskih organizacij. Prejemnikom sredstev svetuje pri razvoju in implementaciji projekta ter pri reševanju nepredvidenih težav, ki lahko pri tem nastanejo.

Sklad za spodbujanje kulture na Balkanu je leta 2006 ustanovila Evropska kulturna fundacija s partnerji – Hivos fundacijo in Institucijo Odprta družba. Današnji vlagatelji so poleg ECF še Institucija Odprta družba in fundacije Soros s Kosova, Makedonije in Srbije ter Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Deli