Prostori za poklicne NVO v kulturi

Projekt, ki smo ga prijavili na Regionalni akcijski kulturni laboratorij RegLab organizacije Kooperativa je bil usmerjen v raziskavo prostorov poklicnih NVO v kulturi. Glavna motivatorja za to sta bila prostorska stiska za NVO v kulturi, ki so nedavno izgubile prostore in nastajanje dveh pomembnejših strateških dokumentov, to je Nacionalnega programa za kulturo in Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana.

V okviru projekta smo pripravili in izvedli spletno anketo, kateri smo dodali ugotovitve iz pogovorov s posamezniki in organizacijami v kulturi, posvetovali smo se tudi s strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prostorskim vprašanjem, komunicirali smo z mestnimi občinami, pregledali relevantno zakonodajo in zbrali pozitivne prakse.

Vse zbrane informacije in podatke smo uporabili za pripravo analize, iz katere so v zaključku sledila tudi priporočila, ki smo jih javnosti predstavili na novinarski konferenci v začetku februarja 2020. Predlagali smo okrepitev obstoječih detektiranih pozitivnih praks, poleg tega pa ocenjujemo kot nujno tudi strateško in trajnostno dolgoročno reševanje vprašanja prostorov za NVO v kulturi in umetnosti.

Projekt je bil namenjen predvsem okrepitvi zagovorniških aktivnosti na temo prostorov nevladnih organizacij, ki pomembno prispevajo k dinamiki znotraj mest, a jih v kontekstu prostorskega upravljanja mesta, oblasti pogosto ne prepoznajo kot dovolj relevantne. Z raziskavo smo zbrali kvantitativne podatke glede stanja in izraženih potreb organizacij, problem pa smo predočili tudi mestnim in državnim oblastem. Začetek in konec projekta: december 2019 do februar 2020

Deli