Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

Kratko o strategiji: V strategiji je zabeležena vizija razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva. Med cilji je denimo opredeljeno vključevanje nevladnega sektorja v pripravo zakonodaje, ureditev financiranja nevladnega sektorja, razvoj prostovoljstva in drugi cilji.

Trenutno veljavna strategija: Besedilo trenutno veljavne strategije je dostopno na tej povezavi.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:
• Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do 2023 (2017) ODZIV ASOCIACIJE

Zakon o izvajanju proračuna Republike Slovenije

Kratko o zakonu: S tem zakonom se določa sestava proračuna Republike Slovenije, posebnosti izvrševanja, ter: »…poraba sredstev kohezijske politike, namenski prihodki in prejemki države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, višina povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, prevzemanje obveznosti, najnujnejši ukrepi za zniževanje izdatkov proračuna države in proračunov občin ter ureja druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna.«

Trenutno veljavni zakon: Besedilo trenutno veljavnega zakona je dostopno na tej povezavi.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:
• ZIPRS1819 (2017)
• ZIPRS1718 (2016/2017)
• ZIPRS1617-A (2016)
• ZIPRS1617 (2015), ODZIV ASOCIACIJE

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Kratko o zakonu: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa različne vrste socialnih transferjev. Zakon določa meje dohodkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so odvisne od materialnega položaja, enoten način ugotavljanja materialnega položaja, višino določenih pravic iz javnih sredstev in postopek njihovega uveljavljanja.

Trenutno veljavni zakon: Besedilo trenutno veljavnega zakona je dostopno na tej povezavi. Zakon je bil prvič sprejet leta 2010 in bil od takrat večkrat noveliran ter doživel številne korekcije. Na zakon je močno vplival ZUJF iz leta 2012, glede nekaterih členov, tudi na pobudo Asociacije, pa so bili sprejete sodbe Ustavnega sodišča RS.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:

•    ZUPJS-G (2017) DEJAVNOSTI ASOCIACIJE
•    ZUPŠ (2017)
•    ZUPJS-F (2016)
•    Odločbo o ugotovitvi, da sta prvi odstavek 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in del drugega odstavka 7. člena Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči v neskladju z Ustavo ter o ugotovitvi, da peti odstavek 10. člena in 4. točka prvega odstavka 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev nista v neskladju z Ustavo (2016) DEJAVNOSTI ASOCIACIJE
•    Odločbo o ugotovitvi, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z Ustavo (2016)
•    ZUPJS-E (2015)
•    ZUPJS-D (2015)
•    ZUUJFO (2015)
•    ZUPJS-C (2013)
•    ZŠtip-1 (2013)
•    ZUPJS-B (2013)
•    ZPCP-2D (2012)
•    ZUJF (2012)
•    ZUPJS-A (2011)
•    ZUPJS (2010)

Dispozicija Vlaganje v kulturo in NVO

Predstavljamo vam dispozicijo Vlaganje v kulturo in NVO, ki sta jo za Društvo Asociacija pripravila Vesna Čopič in Andrej Srakar.

Dispozicija vsebuje tudi ugotovitve posveta Vlaganje v kulturo in nevladne organizacije – Kultura je posel; kultura je dobra za posel; kultura je več kot posel, ki je v organizaciji Društva Asociacija potekal 19. maja 2010.

Preberite več

Poročilo in posnetek s posveta Vlaganje v kulturo in nevladne organizacije

V sredo, 19. maja 2010, je v organizaciji Društva Asociacija v Stari Mestni elektrarni – Elektro Ljubljana potekal posvet Vlaganje v kulturo in nevladne organizacije, ki je v konstruktivnem dialogu združil predstavnike in predstavnice nevladnih organizacij, odločevalce, podjetja in raziskovalce.

V omizju, ki ga je moderirala Vesna Čopič, strokovnjakinja za kulturne politike in strateški menedžment v kulturi, so sodelovali Janoš Kern, direktor ustanove Imago Sloveniae, Igor Lah, poslovnež in zbiratelj, Maja Lapajne, direktorica marketinga v družbi Trimo, d.d., Stojan Pelko, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS in Andrej Srakar, doktorski študent na Ekonomski fakulteti. V občinstvu je bilo evidentiranih 42 udeležencev.

Preberite več