Za enakost spolov pri Prešernovih nagradah

Foto: Nada Žgank@Bunker
Foto: Nada Žgank@Bunker

Asociacija se je odzvala na predlog novega Zakona o Prešernovih nagradah. Glede na porazno statistiko zastopanosti obeh spolov predlagamo, da se v zakon umestijo členi, ki bodo omogočili podeljevanje nagrad, ki bo bolj realno odražalo zastopanost spolov na področju kulture in umetnosti.

Enakopravno zastopanost spolov predlagamo tako pri imenovanju upravnega odbora Prešernovega sklada, kot pri podeljevanju nagrad in priznanj.

Od leta 1947, ko je bila Prešernova nagrada podeljena prvič, do vključno letošnjega leta, je bilo skupaj podeljenih 354 nagrad. Od tega je bilo ženskih nagrajenk le 32 oziroma 9 odstotkov.

Od leta 1962, ko se podeljujejo nagrade Prešernovega sklada, je bilo skupno podeljenih 511 nagrad. Od tega je bilo ženskih nagrajenk 89 oziroma dobrih 16 odstotkov. Pri tej žalostni statistiki ne more biti izgovorov, da so se časi spremenili, saj pregled zadnjega desetletja kaže (z izjemo letošnjega leta, ko je razmerje 3(M)-3(Ž)), da je bilo vsako leto med nagrajenci 4 ali pet moških in zgolj ena ali dve ženski.

Razmerje je pri Prešernovih nagradah še slabše. Tam se praviloma podeljujeta dve, med leti 2007 in 2017 pa se je kar sedem let zgodilo, da ni bilo med dvema nagrajencema nobene ženske.

Menimo, da takšna statistika ne odraža realnega stanja na terenu, kjer med samozaposlenimi prevladujejo ženske samozaposlene, in kjer naše umetnice dosegajo prepoznavne rezultate tako doma kot v tujini, neprijaznim pogojem dela navkljub.

Tukajšnja umetnost in kultura prepogosto ni vzpodbudno okolje za ženske ustvarjalke, še posebej mlade in starejše. Institut Prešernove nagrade bi z bolj enakopravnim vključevanjem vseh spolov lahko poskrbel za pomemben signal celotnemu kulturnemu polju, da je večja enakopravnost ne le mogoča, temveč nujna.

Pri tem pa ne smemo pozabiti, da sodobna umetnost pogosto kritično preizprašuje pripisano vlogo spola v družbi in kot takšna pogosto ne pristaja na binarno delitev na moške in ženske. Zato se naši predlogi nanašajo na enakopravno vključitev vseh spolov v sistem nagrajevanja dosežkov na področju umetnosti in kulture.

Celoten seznam komentarjev si lahko ogledate na tej povezavi.

Deli