Vabilo k raziskavi o NVO v kulturi na Balkanu

NVO v kulturi vabimo k izpolnjevanju vprašalnika, ki je del obsežnega projekta “Out of the Margins – Research and Policy-Making on Independent Cultural Scenes in South-East European Societies.” Asociacija ga izvaja skupaj s svojimi partnerji iz regije zahodnega Balkana ob finančni podpori Regionalne platforme za kulturo KOOPERATIVA.

Cilj tega projekta je pridobiti podroben vpogled v stanje, v katerem se nahajajo neodvisne kulturne scene v jugovzhodni Evropi, in na osnovi rezultatov raziskave opredeliti smeri delovanja ter ukrepe kulturnih politik, ki bodo akterjem neodvisnih kulturnih scen v regiji omogočili, da izstopijo iz marginaliziranega položaja, v katerem se nahajajo.

Do vprašalnika lahko dostopate s klikom na to povezavo.

Na podlagi rezultatov raziskave bo objavljena raziskovalna študija v angleškem jeziku; opredeljeni bodo predlogi praktičnih politik, ki bodo posredovani ministrstvom za kulturo, mednarodnim organizacijam in ustanovam, ki imajo vpliv na kulturno politiko v regiji; in ustvarjena bo tudi baza podatkov, za katero pričakujemo, da bo vsebovala podatke o več kot 200 nevladnih organizaciji, neformalnih umetniških skupinah in mrežah iz regije.

Nadejamo se, da bodo rezultati raziskave prispevali k nadaljnjem mreženju akterjev neodvisnih kulturnih scen na lokalni, nacionalni in regionalni ravni, in da bodo dvignili raven vidnosti neodvisnih kulturno-umetniških scen pri drugih akterjih s področja kulturne produkcije ter pri splošni javnosti.

Podatki, ki nam jih boste zaupali s pomočjo tega vprašalnika, bodo predstavljali osnovo za neodvisno, mednarodno primerjalno raziskovalno študijo in za predloge, za katere upamo, da bodo pritegnili pozornost javnosti na naše programe in dejavnosti ter na težave, s katerimi se spopadamo pri našem delu v polju kulure in umetnosti, in da bodo vsem nam pomagali pri pridobivanju finančne podpore našim dejavnostim pri domačih in mednarodnih financerjih.

Kakovost teh dokumentov bo v mnogočem odvisna od kakovosti podatkov, ki jih bomo pridobili, zato vas prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja iz vprašalnika in da ste pri tem čimbolj natančni. Po drugi strani vam zagotavljamo, da noben podatek, ki se nanaša naravnost na vas in ki bi lahko bil dojet kot poslovna skrivnost, ne bo prišel v javnost. Naš cilj namreč ni raziskovanje in predstavljanje posameznih organizacij, temveč prednosti in slabosti neodvisne kulturne scene kot celote.

Za izpolnjevanje vprašalnika, ki je v angleškem jeziku, boste potrebovali približno 15 minut. Upamo, da boste v svojih nabito polnih urnikih našli čas za izpolnjevanje in nam tako pomagali pri našem skupnem delu.

OPOZORILO:  Vprašalnik smo podaljšali do 15. aprila.

Deli