Druga faza priprave Strategije razvoja Slovenije

Vlada nadaljuje s posvetovanji o Strategiji razvoja Slovenije. Pomembno je, da je vanjo vključena tudi nevladniška kultura, zato vas vabimo, da sodelujete v drugi fazi vprašalnika o ključnih ciljih, ki bo odprt do 10. februarja 2017.

V vprašalniku se vlada sprašuje, na katerih področjih bodo v prihodnje vzpostavili sodelovanje med posameznimi ministrstvi in na kaj bodo osredotočali delo vlade.

V prvi fazi vprašalnika so iskali povezave med dolgoročnimi cilji Strategije Slovenije do leta 2030. Našteli so jih več kot 1.300. Največ ljudi je v povezavi z ostalimi cilji navedlo ‘Odzivnost izobraževalnega sistema na potrebe družbe’ in ‘Razvijanje znanj in spretnosti za življenje’.

S klikom na to povezavo boste videli grafični prikaz, ki prikazuje najpogostejše povezave med posameznimi cilji, ter moč in smer povezav. Na isti povezavi najdete tudi drugo fazo vprašalnika, ki je krajša od prve in vam bo vzela največ deset minut. Vsi podatki bodo anonimizirani.

Deli