Kulturna premišljevanja: Uroš Korenčan

Foto @ Asociacija
Foto @ Asociacija

Rubrika, ki je namenjena refleksiji aktualnih kulturno političnih dogajanj, tudi z novim letom nadaljuje s postavljanjem ogledala naši kulturno-politični realnosti.

Uroš Korenčan, direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana in predsednik Kolegija direktorjev slovenskih gledališč, v tokratni ediciji razmišlja o Nacionalnem programu za kulturo, v katerem zaznava številne nedoslednosti, netočnosti in odsotnost vizije. Predvsem pa ugotavlja, da smo po letih finančne krize prešli v krizo kulturne politike.

Preberite več

Vesele praznike in vse dobro v 2018!

Drage kulturnice in kulturniki, iztekajoče se leto je bilo polno kulturniških premikov in zamikov, uspehov in izzivov. Poskušali se bomo spominjati predvsem vzponov in naslednje leto pričakati polni entuziazma za nove zagovorniške zmage za boljše pogoje delovanja v kulturi. Prepričani smo, da nam bo to z našo kulturniško družino uspelo veliko lažje.

V tem letu ste nas navduševali z vašimi umetniškimi preboji in uspehi. Naj bo tudi 2018 vaše leto!

Preberite več

Proti marginalizaciji kulture na RTV SLO

V Asociaciji zaskrbljeno spremljamo trend krčenja prostora za kulturo, kritiko in vprašanj kulturne politike v medijih. To povezujemo tudi s počasnim sprejemanjem strategije razvoja medijev ter neustreznim prepoznanjem in umanjkanjem podpore s strani države za t.i. tretji medijski steber, torej skupnostnih in nevladnih medijev (pri nas sta to denimo radia Študent in Marš), ki se praviloma bolj poglobljeno ukvarjajo s poročanjem in analizo sodobne umetnosti in kulture.

V tej luči razumemo napovedano odločitev vodstva RTV Slovenija, da se rubriko Kultura po Odmevih premakne iz že zdaj poznega termina na še kasnejši čas po enajsti uri, ko gledanost strmo pada. Menimo, da gre za nedopustno dodatno marginaliziranje kulture, ki bo močno pripomoglo ne le k nazadovanju spremljanja kulture s strani javnosti, temveč tudi k nivoju ustvarjanja. Kritičen dialog z novinarji ustvarjalci namreč razumemo kot temeljni del ustvarjalnega procesa.

Preberite več

Podprite kulturo z nula pet!

Foto@Aksioma
Foto@Aksioma

Proti koncu leta se nevladne organizacije na prebivalce obračajo s prošnjo, da jim namenite 0,5 % dohodnine. Tudi na področju kulture delujejo številne neprofitne organizacije, ki ključno prispevajo h kulturni krajini, čeprav delujejo v izjemno težkih produkcijskih pogojih. Z 0,5 odstotki dohodnine jim pomembno pomagate pri njihovem delovanju.

Število tistih, ki del svoje dohodnine namenijo NVO v kulturi se vsako leto povečuje, še vedno pa je nerazdeljena skoraj polovica vseh razpoložljivih sredstev, kar je približno pet milijonov evrov. Gre za denar, ki bi ga sicer posamezniki, ki plačujejo dohodnino, lahko namenili neposredno izbranim nevladnim organizacijam, tako pa se kot nenamenski denar steče v državno blagajno.

Preberite več

Ekonomsko in družbeno stanje kulture v EU

Član upravnega odbora Asociacije in nekdanji predsednik društva dr. Andrej Srakar (Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) je skupaj z dr. Vesno Čopič (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani) in prof. dr. Miroslavom Verbičem (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za ekonomska raziskovanja) pripravil analizo z naslovom »Evropska kulturna statistika v primerjalni perspektivi: indeks ekonomskega in družbenega stanja kulture za države EU.«

Gre za prvi tovrstni indeks v Evropi za področje kulture, objavljen v znanstveni literaturi.

Preberite več

Kulturna premišljevanja: Jurij Krpan

Foto: Miha Fras@Galerija Kapelica
Foto: Miha Fras@Galerija Kapelica

Skozi razmišljanja v rubriki Kulturna premišljevanja skušamo osvetliti nekatere aktualne tematike, ki so pomembne tako za bližnjo prihodnost kulturne politike, kot dolgoročno za družbo kot celoto.

Prah okoli sprejemanja Nacionalnega programa za kulturo se še ni polegel, saj naj bi ga ministrstvo za kulturo kmalu poslalo v nadaljnjo obravnavo kljub nezadovoljstvu kulturniške javnosti. Jurija Krpana, umetniškega vodjo galerije Kapelica in nekdanjega predsednika Asociacije smo zato prosili za komentar dogajanja okoli sprejemanja tega ključnega dokumenta za razvoj kulture v Sloveniji v prihodnjih osmih letih.

Preberite več

Razpisi v kulturi (december 2017)

V decembru izpostavljamo kar tri razpise, ki so namenjeni zaposlovanju tudi ali predvsem v kulturnem sektorju. Ministrstvo za kulturo bo v naslednjih dveh letih namenilo skoraj pol milijona sredstev za spodbujanje zaposlovanja in usposabljanje zaposlenih v organizacijah s področja kulture.

Zavod za zaposlovanje namenja sredstva za usposabljanje mladih na delovnem mestu, poleg tega pa tudi za zaposlovanje brezposelnih v nevladnih organizacijah.

Preberite več

Evro na evro (december 2017)

Četudi migracije niso več v ospredju medijskega poročanja, pa so vprašanja, povezana z njimi, še vedno aktualna. Zato v decembrskem seznamu razpisnih priložnosti izpostavljamo razpis Sklada za azil, migracije in vključevanje, ki je namenjen tudi nevladnim organizacijam s področja kulture.

Odprt je tudi razpis Ustvarjalne Evrope za filmsko vzgoje in razpis European Media Art Platform za rezidence umetnikom iz medijskega področja.

Preberite več

Kultura mora biti del razvoja Slovenije

Asociacija se je v toku javne razprave odzvala na predlog Strategije razvoja Slovenije 2030. Strategija strnjeno obravnava različna družbena področja, kot posebna točka se pojavlja tudi kultura.

V našem odzivu smo opozorili predvsem na odsotnost projekcije razvoja nevladnega sektorja in samozaposlenih v kulturi. V predlogu smo izpostavili, da sta nevladni sektor in samozaposleni v kulturi ključna gradnika sodobne umetniške produkcije in da bi kot taka morala biti primerno umeščena tudi v strategijo.

Preberite več

Lokalne kulturne politike: Koper

Foto: @PiNA
Foto: @PiNA

Lokalne kulturne politike predstavljajo pomemben segment urejanja področja kulture, zato v Kulturosferi nadaljujemo z njihovim raziskovanjem po mestnih občinah. Ena glavnih težav pri nas je ravno premajhna pozornost, ki jo nekatere občine posvečajo kulturni politiki na področju nevladnih organizacij, zato je ozaveščanje na tem področju velikega pomena.

Tokrat smo se posvetili Mestni občini Koper. Koper je nemara najbolj prepoznaven zavoljo luke in turizma, a ravno kultura je pogosto tista, ki pomeni ključno dopolnilo k turistični ponudbi. Poleg predstavnikov mestne občine, so na naša vprašanja odgovorili predstavniki Pine, ene večjih nevladnih organizacij v regiji.

Preberite več