MJU poziva ostala ministrstva k podpori vsebinskih mrež

Ministrstvo za javno upravo je področnim ministrstvom, na katerih delujejo organizacije članice Konzorcija vsebinskih mrež, poslalo dopis podpore konzorciju in jih pozvalo k upoštevanju zakonodaje na področju NVO in sodelovanja z mrežami. 

Dopis je eden od dogovorov na novo obujenega dialoga med Konzorcijem vsebinskih mrež, ki ga koordiniramo v Asociaciji, in Ministrstvom za javno upravo. Na sestanku smo ministrstvu predstavili naša prizadevanja,  da resorna ministrstva podpirajo delovanje vsebinskih mrež, ki so ključne za zdravo delovanje nevladnega sektorja in s tem izpolnijo tudi določila zakonodaje na področju nevladnih organizacij.

Ministrstvo za javno upravo v pismu podpore poudarja pomen proaktivnega sodelovanja resornih ministrstev z vsebinskimi mrežami za učinkovitejše določanje ukrepov v novih strategijah o nevladnem sektorju. Kot so zapisali, proaktivno sodelovanje resornih ministrstev z vsebinskimi mrežami nevladnih organizacij povečuje učinkovitost in prinaša sinergije tudi za določitev (področnih) ukrepov za nove usmeritve in zakonodajo. Hkrati so opozorili na nujnost učinkovitega izvajanja določil ZNOrg glede financiranja programov vsebinskih mrež preko javnih razpisov. Četrta alineja drugega odstavka 23. člena ZNOrg, namreč določa, da pristojna ministrstva preko javnih razpisov financirajo projekte in programe vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij. Pri tem resorjem ni treba pripraviti posebnega javnega razpisa, ki bo namenjen izključno podpori vsebinskim mrežam, temveč se vsebinske mreže lahko podpre na način, da se javnim razpisom s posameznega področja doda nov sklop. V skladu s Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, ki poudarja vključevanje nevladnih organizacij v procese odločanja, ministrstvo priporoča tudi vključevanje vsebinskih mrež v pripravo predpisov za boljše in širše sprejete predpise.

Dopis je plod sestanka predstavnikov Konzorcija vsebinskih mrež na ministrstvu na katerem smo se dogovorili za več nivojem prihodnjega sodelovanja. Prva tema sestanka je bila problematika financiranja vsebinskih mrež, kjer je nujna trajnejša sistemska rešitev. Prisotni so se dogovorili za nadaljevanje uradnega dialoga na to temo med predstavniki Ministrstva za javno upravo, predstavniki vsebinskih mrež in drugimi resornimi ministrstvi. Razpis za profesionalizacijo spodbuja sodelovanje konzorcijev pri izvajanju storitev za nevladne organizacije, kar seveda pozdravljamo.

Med najpomembnejšimi dosežki sestanka je zagotovilo ministrstva, da pripravljajo pravila za sofinanciranje EU projektov, ki bodo posebej prilagojena in bodo omogočala boljši dostop do sredstev za t.i. matching. Hkrati smo dobili zagotovilo, da načrtujejo ponoven razpis za aktivno državljanstvo, predvidoma naslednje leto. Dogovorjeni so bili polletni sestanki med Konzorcijem vsebinskih mrež in MJU, naslednji bo jeseni in bo obravnaval krepitev preglednosti nevladnih organizacij ter dopolnitve Zakona o NVO. Vlada bo odprla Zakon o nevladnih organizacijah, s poudarkom na 23. členu, kar bo priložnost za izboljšanje civilnega dialoga. Vsebinske mreže bodo vključene v koordinacijsko skupino za pripravo Strategije razvoja NVO.

MJU bo podprlo vsebinske mreže pri naslovu problematike na druga resorna ministrstva in objavilo program porabe sredstev iz Sklada za NVO.

Deli