Inga Remeta ponovno izvoljena v upravni odbor mednarodne mreže Kooperativa

Z veseljem z vami delimo srečno novico, da je naša članica Inga Remeta ponovno izvoljena v upravni odbor mednarodne mreže Kooperativa. Inga je med šestimi kandidati za pet mest v odboru prejela največ glasov glasujočih organizacij in s tem nov mandat.

Poleg glasovanja o novem upravnem odboru smo članice glasovale tudi o spremembi statuta mreže, ki smo jih prav tako podprli. Predlagane spremembe vključujejo ukinitev organa koordinatorja mreže in prenos pooblastil na upravni odbor, razlog zanje pa so bile težave z delovanjem prejšnjega administrativnega sistema. S podporo predlaganim spremembam statuta si prizadevamo za bolj učinkovito in pregledno vodenje mreže ter nadaljevanje uspešnega sodelovanja med kulturnimi organizacijami v regiji.

Kooperativa je nastala leta 2012 kot odgovor na potrebo po povezovanju neodvisnih kulturnih organizacij v jugovzhodni Evropi (JVE). Platforma je bila ustanovljena v Zagrebu in združuje 40 aktivnih članov iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Severne Makedonije, Srbije in Slovenije. Glavni cilj Kooperative je zagotoviti dolgoročen in trajnosten okvir za sodelovanje v projektih ter izmenjavi programov med zagovorniki neodvisne kulture v regiji.

Poleg tega, da krepi zmogljivosti organizacij s prenosom dobrih praks in znanja, Kooperativa aktivno zagovarja boljše pogoje za neodvisno kulturo v regiji. Sodeluje pri oblikovanju kulturnih politik, ki bi sistematično izboljšale kulturno sodelovanje tako znotraj regije kot tudi na mednarodni ravni. Posebno pozornost namenja tudi vzpostavljanju dialoga z vladami in drugimi relevantnimi deležniki, da bi zagotovila dolgoročno trajnostnost kulturnega sodelovanja.

Strateški cilji Kooperative za obdobje 2022-2024 vključujejo še krepitev njenega profila kot ključnega akterja pri razvoju regionalnih politik in programov v kulturi. Poleg tega načrtuje pilotno uvedbo novega sklada za izmenjavo programov, ki bo dodatno podprl različne oblike regionalnega sodelovanja in izmenjave.

Kooperativa ostaja osredotočena na razvoj sodobnih umetniških praks, kritičnega javnega diskurza in inovativnih organizacijskih modelov, ki prispevajo k bogatitvi kulturnega življenja v jugovzhodni Evropi.

Deli