Dialog z MK in MOL se nadaljuje

Po poletnem premoru so z delom vnovič pričeli člani in članice dialoških skupin na Ministrstvu za kulturo, natančneje dialoška skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijam, katere člani so tudi Inga Remeta, predsednica Asociacije, ter Borut Pelko in Uroš Veber, člana upravnega odbora društva.

V začetku septembra je prav tako potekala seja delovne skupine Mestne občine Ljubljana za trajni dialog z nevladnimi organizacijami na področju kulture in samozaposlenimi v kulturi.

Na srečanju dialoške skupine Ministrstva za kulturo so člani in članice spregovorili o Nacionalni strategiji za muzeje in galerije 2024-2028, ki je v javni obravnavi do 20. novembra 2023. Člani skupine so izpostavili pomembnost konkretizacije akcijskega načrta strategije ter opisa aktivnosti za doseganje ciljev ter opozorili, da je v strategiji pomembno in nujno upoštevati tudi perspektive uporabnika.

Na srečanju dialoške skupine MO Ljubljana so člani in članice spregovorili o programskem ter projektnem razpisu, ki ju je Oddelek za kulturo MOL objavil pretekli teden. Število upravičenih prijaviteljev se v naslednjem štiriletnem obdobju ne namerava povečevati. Na programskem razpisu so napovedali nekoliko redefinirane razpisne kriterije, prav tako pa so v razpisu predvideli področje mladike – prvi programi. V sklopu projektnega razpisa 2024 je sprememba na ravni razdelitve na dva sklopa, saj bodo na ta način lahko samozaposleni v kulturi, ki so uvrščeni v drugi sklop, lažje dostopali do sredstev za umetniške projekte.

Skupina za trajni dialog NVO z MOL je odprla tudi razpravo na temo priprave Strategije razvoja kulture v MOL 2024-2027, ki bo metodološko zastavljena na način, enakovreden preteklim procesom, uvedenih pa bo tudi nekaj novosti, npr. vsebinski poudarki na trajnostni razvoj kulture, duševno zdravje, intenzivnejšo vključevanja mladih v kulturni prostor, regionalno kulturno sodelovanje ter mednarodna sodelovanja. Strategija razvoja kulture v MOL je v zaključnih fazah oblikovanja, preden bo posredovana v javno obravnavo.

Na seji so ob koncu naslovili še nujno aktivno naslavljanje prostorske problematike nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, vključno s prostorskimi težavami, s katerimi se soočajo predvsem mladi umetniki in umetnice, ter se seznanili MOL s problematiko sofinanciranja EU projektov na Ministrstvu za javno upravo.

Deli