DELAVNICA: Novosti vodenja evidenc delovnega časa

Ilustracija @AsjaTrost

Asociacija in CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, vas 16. novembra, ob 11. uri vabita na delavnico, ki se bo osredotočala na prihajajoče spremembe na področju vodenja evidenc delovnega časa.

Z 20. novembrom 2023 namreč stopi v veljavo novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki jasneje določa, da je potrebno voditi za osebe, ki v organizaciji opravljajo delo na katerikoli pravni podlagi (torej tako za delavce kot tudi za npr. prostovoljce in študente, osebe, ki delajo na podlagi avtorske in podjemne pogodbe, a pod pogojem, da je izpolnjen kateri od elementov delovnega razmerja), različne evidence, in sicer:

  • evidenca o zaposlenih delavcih,
  • evidenca o stroških dela,
  • evidenca o izrabi delovnega časa,
  • evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu in
  • evidence s področja varnosti in zdravja pri delu.

Ker spremembe na tem področju veljajo tudi za nevladne organizacije na področju kulture, smo za lažje razumevanje sprememb pred uveljavo novele za vas pripravili brezplačno delavnico, na kateri se boste lahko seznanili s spremembami ter kako jih uveljavljati v NVO kulturi.

Delavnica bo izvedena prek spletne platforme ZOOM. Prosimo vas, da udeležbo na delavnici napoveste na naslov miha.satler@asociacija.si. Dostop do spletne delavnice bodo prijavljeni prejeli naknadno po elektronski pošti.

TERMIN: Četrtek, 16. november 2023, 11.00 – 13.00
KRAJ: ZOOM

TRAJANJE: Dve uri
PREDAVATELJICA: Delavnico bo vodila Petra Cilenšek, vodja pravne službe CNVOS. Na predavanju se bo posvetila tudi vašim vprašanjem, ki jih lahko posredujete preko spletnega formularja na tej povezavi najkasneje do 12. novembra 2023.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Skozi delavnico se bomo seznanili z vašimi potrebami in prihajajočimi spremembami ter v skladu s tem pripravili zagovorniške aktivnosti.

Vljudno vabljeni!

Deli