SERVIS: Podaljšanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Samozaposleni v kulturi, ki jim je Ministrstvo za kulturo priznalo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, lahko ob izteku petletnega obdobja, za katerega je podeljena, organ zaprosijo za njeno podaljšanje. V prispevku smo za vas zbrali informacije, ki jih potrebujete, da bi proces podaljševanja potekal brez nepotrebnih zapletov.

Tudi samozaposleni v kulturi, ki pravico do plačila socialnih prispevkov podaljšujejo, morajo Ministrstvu za kulturo predložiti vlogo s spremljajočimi prilogami, ki so predpisane ob prvem zaprošanju za njeno dodelitev; zadostiti morajo tudi kriterijem kakovosti in obsega, kot jih določa veljavna uredba. Spomnimo, da je uredbo v odziv na pandemijo novega koronavirusa ministrstvo začasno spremenilo. O spremembah lahko prebirate na tej povezavi. Da pa bi pravico lahko uživali neprekinjeno, je priporočljivo, da vlogo za njeno podaljšanje oddajo pravočasno.

O postopku dodelitve statusa samozaposlenega v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varnost, ki velja tudi za samozaposlene, ki podaljšujejo pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna, smo pisali v članku, do katerega dostopate na tej povezavi, kjer boste ob pojasnilih našli tudi povezave do ureditve, prilog in obrazcev. Ker vpis v razvid samozaposlenih v kulturi ni časovno omejen, medtem ko se pravica do plačila prispevkov za socialno varnost podeljuje za 5 let z možnostjo ponovne podelitve, v primeru podaljševanja pravice organu ni potrebno oddajati vloge za vpis v razvid, le vlogo za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost. Dostopna je na tej povezavi, v njej pa opredelite tudi dan, do katerega vam je bila pravica že priznana.

Kot pa smo že poudarili, je, če želite pravico uživati neprekinjeno, priporočljivo, da vlogo za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz proračuna organu predložite pravočasno. Da je priporočljivo vlogo oddati pred nastopom okoliščine, ko vam pravica že poteče, ministrstvo opozarja v opombah k sklepu o priznanju pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, kjer predlaga, da to storite štiri mesece pred iztekom obdobja petih let. Kot pojasnjujejo na Sektorju za statusne zadeve, ki je pristojen za vodenje postopka, je priporočilo osnovano na oceni časa, ki je potreben, da se vloga v vseh fazah obravnava in razreši v času, ki pomeni možnost kontinuiranega plačevanja socialnih prispevkov.

Ministrstvo namreč na spletni strani pojasnjuje, da se “samozaposlenemu, ki je že vpisan v razvid, /…/ pravica do plačila prispevkov lahko prizna s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal popolno vlogo za pridobitev pravice.” To pomeni, da samozaposleni v kulturi, ki status podaljšuje in je vlogo oddal v zadnjem mesecu, ko mu je pravica še priznana, vse do razrešitve vloge sam nosi breme plačila prispevkov za mesece, ko mu pravica ni več priznana. Pri tem je potrebno opozoriti na to, da lahko tak samozaposleni, če mu ministrstvo vnovič podeli pravico do plačila socialnih prispevkov in se mu torej pravica lahko prizna s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal popolno vlogo, organ pisno pozove k povračilu samostojno plačanih pripevkov. Samozaposleni v kulturi, ki s popolno vlogo pravico podaljšuje po obdobju, ko mu je predhodno podeljena potekla, možnosti povračila plačanih prispevkov nima.

Pravočasna oddaja vloge je hkrati priporočljiva tudi, ker vam organ lahko pravice tudi ne podaljša oz. jo zavrne in je smiselno, da ste s tem seznanjeni še v času, ko vam je pravica priznana. O tem, kaj storiti, če vam pravica ni podaljšana, smo informirali v prispevku, do katerega dostopate na tej povezavi.

Navsezadnje pa velja opozoriti še, da Uredba o samozaposlenih v kulturi določa še pogoje, ko se pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna prizna trajno vse do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine (druga alineja petega odstavka 8. člena). To velja za samozaposlene, ki so ob vložitvi zahteve za pridobitev pravice do plačila prispevkov dosegli starost najmanj 55 let in imajo pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna priznano v skupnem trajanju najmanj 20 let (pri čemer se v to obdobje všteva tudi čas zaposlitve v javnih zavodih s področja kulture).

Deli