Poziv eDavki: FURS naj bo natančen pri nadzoru nad dodeljenimi pomočmi

Foto: Sunčan Stone@Alkatraz

Na Društvo Asociacija se je obrnilo večje število samozaposlenih v kulturi, ki jim je FURS preko portala e-Davki konec septembra vročila Poziv eDavki – vračilo sredstev, prejetih na podlagi interventne zakonodaje. V njem organ navaja, da izvaja postopke nadzora nad izpolnjevanjem pogoja upada prihodkov v zvezi z izplačili interventnih pomoči v letih 2020 in 2021 ter naslovnike obvešča, da ugotavlja, da ne izpolnjujejo pogoja upada prihodkov za prejem določenih interventnih pomoči.

V Asociaciji smo preučili dokumentacijo, ki so nam jo posredovali samozaposleni v kulturi, ter zaključili, da so pozivi FURS v primeru najmanj zadevnih upravičencev v nezanemarljivi meri osnovani na nezadostnem pregledu organu razpoložljive dokumentacije in neutemeljeni, na kar smo FURS opozorili z dopisom.

V njem smo težavo v pretežni meri pripisali historiatu interpretacije davčne obravnave prispevkov za socialno varnost samozaposlenih – normirancev, tudi tistih, ki jim jih v skladu s posebnimi predpisi plačujeta Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost. Naj spomnimo, dolgoletna praksa davčne obravnave prispevkov za socialno varnost samozaposlenih v kulturi, vključujoč letni davčni obračun za leto 2019, je samozaposlenim v kulturi narekovala, da prispevke za socialno varnost v postopkih izračuna dohodnine pred določitvijo davčno priznanih prihodkov izvzemajo.

FURS je leta 2021 nato z objavo Brošure o dohodku iz dejavnosti za letne davčne obračune za leto 2020 napovedala spremembo do tedaj uveljavljene prakse davčne obravnave prispevkov za socialno varnost pri samozaposlenih (v kulturi), ki se odločajo davčno osnovo ugotavljati z upoštevanjem normiranih odhodkov, nato pa jo je za letni davčni obračun za 2020 preklicala in njeno uveljavitev napovedala za leto 2021. Dokončno in nedvoumno je v zakonski materiji vprašanje v letu 2022 razrešila uveljavitev sprememb Zakona o dohodnini.

Vse to pomeni, da so tudi od leta 2019 in do danes samozaposleni v kulturi ravnali pravilno, če prispevke pred določanjem davčno priznanih prihodkov izvzemali. In vendar pregled dokumentacije, ki smo jo pridobili na vpogled, napeljuje k zaključku, da je srž aktualnih težav v pretežnem deležu prav v tem, da so se leta 2020 samozaposleni v kulturi-normiranci odločali upoštevati interpretacijo in navodila FURS ter prispevkov za socialno varnost pred ugotavljanjem davčno priznanih prihodkov niso izvzemali, kasneje pa so preklic interpretacije pogosto uveljavljali skozi popravke.

Ker iz posredovane dokumentacije sklepamo, da FURS pri oceni upravičenosti do pomoči ni upošteval omenjenih popravkov, smo jo pozvali k posebni pozornosti pri morebitnem nadzoru upravičenosti do prejetih pomoči na podlagi interventne zakonodaje v primeru samozaposlenih v kulturi.

Pri tem smo v društvu ocenili, da je pomembno, da v fazi nadzora organ v vseh primerih vselej primerja enakovredne kategorije iz letnih davčnih obračunov (zgolj davčno priznani prihodki brez ali zgolj z prištetimi prispevki) ter predlagali, da pozvane samozaposlene v kulturi opozori na možnost vložitve ugovora oz. pojasnila glede upravičenosti do prejete pomoči, ki je v pozivu umanjkala.

Celoten dopis je dostopen na tej povezavi.

Deli