SERVIS: Spremenjeni kriteriji pridobitve pravice do plačila prispevkov za socialno varnost po končani epidemiji Covid

Foto: Simao Bessa @Galerija Škuc

Veliko samozaposlenih v kulturi se je med pandemijo Covid-19 soočalo z upadom dela in vendar so v tem času pri Ministrstvu za kulturo podaljševali pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna; nekateri so za status samozaposlenega v kulturi s pridruženimi pravicami zaprošali prvič. Na podbudo Društva Asociacija je v odziv na posledice pandemije Ministrstvo za kulturo spremenilo Uredbo o samozaposlenih v kulturi.

V tokratnem Servisu za ustvarjalce bomo natančno pojasnili spremembe v uredbi ter razjasnili, kako vplivajo na postopke pridobivanja ali podaljšanja pravice do plačila prispevkov za socialno varnost samozaposlenih v kulturi.

Ministrstvo je v začetku leta s spremembo Uredbe o samozaposlenih v kulturi prisluhnilo pobudi Društva Asociacija in znižalo kriterije obsega in kakovosti, ki jih morajo dosegati vrhunski samozaposleni v kulturi, ki so zaradi posledic pandemije novega koronavirusa in ukrepov za zamejitev njenega širjenja, izgubili možnosti za delo.

Spremembe uredbe so bile 24. februarja 2023 objavljene v Uradnem listu RS, št. 25/2023, in sicer so se odrazile v spremenjenem 6. členu uredbe, ki je del prehodnih in končnih določb, ter je sestavljen iz treh točk, ki v primerjavi z prej veljavno uredbo urejajo znižanje kriterijev obsega in kakovosti, če predlagateljevo delo v zadnjih petih letih zajema obdobje od 12. marca 2020 do 31. maja 2022.

Z spremenjeno uredbo se glede na Prilogo I in II Uredbe o samozaposlenih v kulturi za izjemen kulturni prispevek šteje predlagateljevo delo, ki izpolnjuje najmanj 50 odstotkov vseh točk pri kvantitativnem kriteriju in najmanj 50 odstotkov zahtevanih točk za vsak posamezen kvalitativni kriterij. Če torej predlagateljevo delo v zadnjih petih letih zajema zgoraj opredeljeno obdobje, znaša prag za izpolnitev pogoja izjemnosti v okviru posameznega specializiranega poklica oziroma prag za izpolnitev pogoja strokovnosti v okviru posameznega specializiranega deficitarnega poklica 62 točk. O tem, po korespondenci s Sektorjem z statusne zadeve na Ministrstvu za kulturo, presojajo področne strokovne komisije. 

Minimalen vstopni prag za pridobitev pravice iz obeh prilog se je tako iz 81 točk znižal za 19 točk. 

Več o sami pridobitvi statusa samozaposlenega v kulturi ter pravice do plačila prispevkov za socialno varnost s strani Ministrstva za kulturo si lahko preberete v na tej povezavi

Deli