Asociacija letos s podporo MK

Foto arhiv @ RAVNIKARGALLERYSPACE

Društvo Asociacija je Ministrstvo za kulturo kot vsebinsko mrežo v polju kulture podprlo v okviru pilotnega javnega razpisa za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letu 2023. V društvu pilotni razpis krepitve podpornega okolja v kulturi prepoznavamo kot pomemben korak s spoštovanju Zakona o nevladnih organizacijah, ki resornim ministrstvom nalaga obveznost financiranja vsebinskih mrež.

Pozdravljamo hkrati, da Ministrstvo za kulturo podporno okolje z javnim razpisom misli širše, kot ga opredeljuje zakon. V društvu smo skladni, da so delo stanovskih organizacij ter podporni programi, ki krepijo področja kulture, umetnosti in kulturno-umetnostne vzgoje, ob delu NVO mrež bistveni za okrepljeno nevladno kulturo in kulturo nasploh. In vendar se nam pri tem zdi ključno poudariti, da tudi sami pilotni razpis vidimo predvsem kot prvi korak, ki naj pomeni tudi preizkus. Potrebe, ki bi pomenile ustrezno podporo sektorju, so namreč raznovrstne in večje.

Kot vsebinska mreža, subjekt podpornega okolja na področju kulture nameravamo na nacionalni ravni še naprej združevati nevladne organizacije s področja kulture ter izvajati dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij v kulturi. V letošnjem letu hkrati skozi aktivnosti prednostno nameravamo še naprej zagotovljati uspešno vključevanje neodvisne kulture v proces priprave različnih področno temeljnih strategij ter spremembe ureditve z namenom uveljavitve kakovostnih in razvojno naravnanih zakonskih sprememb, za namene dosega čim širšega kroga stroke in znanj akterjev iz področja po vsej državi pa izvajati redna srečanja z domačimi deležniki in mednarodnimi članskimi organizacijami, s katerimi že leta razvijamo ter izmenjujemo pozitivne prakse. 

V okviru dejavnosti se bomo osredotočili tudi na podporo in razvoj Servisa za NVO, samozaposlene in druge delavce ter delavke v kulturi, ki je ena od osrednjih dejavnosti mreže, dejavnosti krepitve kompetenc, individualne pomoči ter storitev servisa, preko katerih slednjim omogočamo dostop do raznovrstnega nabora znanj, pomembnih za karierni in organizacijski razvoj.

Pilotni razpis bomo v sodelovanju z neodvisnimi organizacijami, ki so del podpornega okolja, kot ga mislita država in pilotni razpis, v Asociaciji natančno preučili ter podali predloge za njegovo prihodnjo objavo.

Deli