Izšlo je poročilo CultureForHealth

Projekt CultureForHealth, pripravljalni ukrep EU – Razvoj politik od spodaj navzgor za kulturo in dobro počutje v EU, je v začetku novembra splavil Poročilo CultureForHealth – Presečni pregled intervencij na presečišču kulture, dobrega počutja in zdravja ter njihovih dokazov, učinkov, izzivov s priporočila za oblikovanje politik v Evropi. Med partnerji v projektu je tudi Društvo Asociacija.

V poročilu so zbrani dokazi iz preko 300 znanstvenih študij, ki pričajo, da sodelovanje v kulturnih aktivnostih izboljšuje zdravje in dobro počutje posameznikov. Poročilo hkrati ponuja niz priporočil za oblikovanje politik, v katerih je zbrano znanje, ki so ga na srečanjih posredovali strokovnjaki in praktiki.

Različne države članice EU se različno zavedajo pomembne vloge kulture in umetnosti pri izboljšanju zdravja in dobrega počutja tako na individualni kot kolektivni ravni. V nordijskih državah že obstajajo jasne strategije glede kulture in zdravja, medtem ko so se druge države osredotočile na kratkoročne umetniško-zdravstvene projekte ter umetniško terapijo. Vendar oblikovanje politik za trajnostne, dolgoročne posege zahteva, da zdravstveni, kulturni in socialni sektor sooblikujejo in sodelujejo z uporabo znanja o nedavnem razvoju metod in dokazov v različnih disciplinah. Ena od obetavnih metodologij je socialno predpisovanje, vključno s »kulturo na recept«, ki je že uveljavljeno v Združenem kraljestvu in nordijskih državah. Brez teh integrativnih pristopov bi bila prihajajoča strategija EU za duševno zdravje zastarela in ne bi imela ene od ključnih sestavin, ki lahko pomagajo izboljšati duševno zdravje državljanov EU.

Projekt je 24. novembra 2022 gostil spletno predstavitev poročila CultureForHealth, skozi katero je predstavil ugotovitve, priporočila za oblikovanje politik in primere intervencij, ki se trenutno izvajajo v sektorju kulture ter zdravja in dobrega počutja. Med primeri dobrih praks v polju dela z odraslimi in delavci je v okviru razprave na temo, ki jo je moderirala Polona Torkar, soavtorica projekta in raziskovalka v okviru projekta CultureForHealth Urška Jež predstavila tudi projekt Društva Asociacija Certifikat kulturno podjetje.

Z ambicijo, da sproži resnično spremembo politik v EU na vseh ravneh, je program konference združil odločevalce, umetnike in kulturne praktike ter strokovnjake za zdravje in dobro počutje, ki so se poglobili v ugotovitve poročila CultureForHealth. Med govorniki so bili evropska poslanka Pernille Weiss, članica Evropskega parlamenta, članica Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane; Georg Haeusler – direktor Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo Evropske komisije, Nils Fietje – tehnični uradnik v enoti za vedenjske in kulturne vpoglede pri Svetovni zdravstveni organizaciji, regionalni urad za Evropo, ki je sodeloval pri naročilu poročila WHO 2019 o tej temi in Veronique Wasbauer iz Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane.

Sloveniji nismo brez praks, projektov in programov, ki s kulturo bistveno prispevajo k zdravju in dobremu počutju različnih družbenih skupin z različnimi zdravstvenimi stanji. Nasprotno, četudi brez sistemske podpore, umetniki, kulturni delavci, pedagogi in številni drugi s kulturo že spreminjajo življenja na bolje. Naj bo poročilo jasno sporočilo, da je tudi v Sloveniji čas za spremembe in medsektorsko sodelovanje.

Do poročila CultureForHealth s priporočili za odločevalce ali izvlečka poročila lahko dostopate na tej povezavi.

Asociacija je del konzorcija partnerskih organizacij, ki ga koordinira Culture Action Europe in izvaja projekt CultureForHealth, partnerji pa so še Trans Europe Halles, The Northern Dimension Partnership for Culture, danska Centralna regija Jutland in Centrul Cultural Clujean iz Romunije. Program, ki si tudi v skladu s siceršnjim delovanjem društva prizadeva raziskovati in predstaviti raznovrstne družbene učinke kulture, tudi na zdravje, je podprla Evropska komisija.

Deli