Asociacija odločno ZA na referendumu o RTV

V društvu Asociacija kot prijatelji RTV sporočamo: Javna RTV je osrednji in največji javni zavod na področju kulture. Je ključna za ustvarjanje, razširjanje, vrednotenje kulture v našem prostoru, pa naj bo ta ljubiteljska, manjšinska, nevladna ali institucionalna. Močno oblikuje, kdo smo, v kakšni družbi živimo, kakšne so naše vrednote, kako govorimo.

Prostor za kulturo se v občilih izrazito krči. Kultura je pod drobnogledom in izrivana tudi na javni RTV, zato je nujno, da javna RTV spet postane prostor, preko katerega lahko vse skupine – tudi pogosto marginalizirani in nezastopani ljubitelji, nevladna kultura, ranljive skupine, manjšine, priseljenci, begunci – vršijo svoje poslanstvo in uresničujejo svoje ustavno zagotovljene pravice.

Foto:DNS@Tiskovnakonferenca

Javna RTV hkrati še ima možnost ostati ena pomembnejših izobraževalnih institucij v državi, zato pa bo potreben ZA na referendumu. Samo tako lahko zagotovimo, da bo RTV postala zgled najvišjih in kakovostnih etičnih standardov novinarskega poklica in bodo prav taki tudi številni prenosi znanj v novinarskih in drugih medijskih poklicih.

V Asociaciji se vseskozi zavzemamo, da se politika v celoti umakne iz odločanja o strokovnih vprašanjih. Zato smo tudi za to, da se politika v celoti umakne iz odločanja Javni RTV, ki je medij državljanov in ne odločevalcev. Kot nujno vidimo, da o vseh vprašanjih, vezanih na Javno RTV odloča stroka. Referendum je korak v to smer.

Zatorej ZA na referendumu.

Deli