Asociacija z MK za izboljšave podpore Ustvarjalni Evropi

V društvu Asociacija smo se odzvali na Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2022, ki ga je v začetku novembra po skoraj dvoletni odsotnosti objavilo Ministrstvo za kulturo. Četudi namreč v društvu lahko pozdravimo obuditev mehanizma, s katerim tudi ministrstvo za kulturo za uspešne nosilce ali partnerje evropskih projektov v polju kulture za upravičence prevzema del bremena stroškov lastnega deleža sofinanciranja projektov, obujeno vabilo v izvorni različici ni bilo zasnovano na način, da bi lahko doseglo svoj namen.

V odziv na naša prizadevanja je ministrstvo prenovilo in podaljšalo rok prijave za vabilo, na vabilo Ministrstva za kulturo pa smo se v društvu s predstavniki ministrstva na temo tudi sestali ter spregovorili o težavah aktualnega vabila, problematičnih točkah vseh državnih spodbud za uspešne prijavitelje evropskih projektov in načrtih za prihodnost.

V odzivu na vabilo Ustvarjalna Evropa 2022 smo v društvu izpostavili, da je rok za prijavo upravičencev prekratek in se v primerjavi s preteklimi sorodnimi objavami le krajša, kar je jasen in zaskrbljujoč trend. Za odziv na vabilo je namreč ministrstvo predvidelo zgolj pet dni, o nameri ministrstva, da vabilo obudi, pa se upravičenci niso mogli predhodno seznaniti ter v času, ko številni izpolnjujejo obveznosti do organa ter poročajo pretekle in oddajajo prihodnje programe, kar še dodatno otežuje možnost njihove participacije v odziv na vabilo, ustrezno nanj pripraviti ali odzvati.

Participacija v odziv na vabilo pa je bila za deležnike v nasprotju z vabili iz let 2018, 2019 in 2020 še dodatno oziroma kar v celoti otežena zaradi v vabilu opredeljenega in prenovljenega določila za preprečevanje dvojnega financiranja, ki je opredeljevalo, da ministrstvo ne bo dodatno so-financiralo projektov, ki so v letu 2022 pridobili podporo iz drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji oz. sredstva EU. Novo določilo je bilo tako mogoče razumeti kot prepoved odziva na vabilo ministrstvo za uspešne prijavitelje na mehanizmih Ustvarjalna Evropa, Media, Music Moves Europe itn., in to prav zaradi dejstva, ker so za projekte pridobili evropska sredstva, kar z objavo vabila nedvomno ni bil namen ministrstva.

Ministrstvo smo tako namesto, da bi se osredotočali na opozorila, da še ni znano, kdo od  upravičencev bo sredstva prejel v okviru Javnega poziva za leto 2022 za sofinanciranje EU projektov nevladnih organizacij, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo, kar bi jih izključilo kot upravičence za  participacijo v odziv na vabilo MK, ali da bi vnovič izpostavljali, da je preprečevanje dvojnega financiranja, kot ga razume ministrstvo, problematično in ga mogoče preprečevati tudi z jasnimi finančnimi razmejitvami, pozvali, da prenovi vabila na način, s katerim bosta vnovič postala osmišljena preostali del vabila in vabilo samo. Ministrstvo smo hkrati pozvali za podaljšanje roka za odziv na vabilo. Naše pomisleke je ministrstvo uveljavilo in podaljšalo rok odprtosti vabila.

V okviru srečanja, ki sta se ga 15. 11. 2022 v prostorih ministrstva v imenu Asociacije udeležila podpredsednica in vodja strokovne pisarne Polona Torkar in strokovni sodelavec Miha Satler, kot predstavniki ministrstva pa vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje dr. Sonja Kralj, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorat za razvoj kulturnih politik Tjaša Pureber, vodja kabineta ministrstva Nina Ukmar in strokovni sodelavec kabineta ministrice, pristojen za nevladne organizacije, Mihael Kelemina, smo izpostavili problematične točke državne podpore za uspešne prijavitelje evropskih projektov, tudi v primeru mehanizma za njihovo sofinanciranje v okviru Ministrstva za javno upravo, ki je z objavo mehanizma za sofinanciranje EU projektov uveljavilo kapico maksimalne možne višine zaprošenih sredstev, s čemer v izrazito neenakopraven položaj postavlja nosilcev največjih projektov v polju kulture, predvsem na področju filma in knjige.

Ministrstvo, ki nas je obvestilo, da za leto 2023 načrtuje prenovo in krepitev vabila, k snovanju katerega bo povabilo tudi deležnike iz strokovne javnosti in civilne družbe, smo tako pozvali k prizadevanjem, da z mehanizmom, katerega sredstva so prenizka, da bi uveljavljena formula lahko pomenila kaj več kot njihovo drobljenje na nesmiselno nizke zneske, če naj uspešno naslovi tudi težave sofinanciranja največjih evropskih projektov v polju kulture, katerih nosilci so slovenske organizacije, da na ravni države osmislimo vse mehanizme tovrstne podpore, tudi vabilo ministrstva na način, da za vse upravičence zagotavljajo ustrezno, smiselno in enakovredno podporo.

Naš odziv v celoti lahko preberete na tej povezavi.

Deli