Ali/ali? Kulturne mreže, vsekakor!

foto:Anibar@Either/Or:CultureNetworks

Društvo Asociacija nadaljuje prizadevanja, da bi s strokovnim znanjem, izkušnjami in podporo prispevala svoj del k ustanovitvi in oplemenitvi mrež nevladnih organizacij, ki v polju kulture delujejo na Kosovu. Po udeležbi na konferenci in terenskem izletu, ki ga je za predstavnike kosovskega nevladnega sektorja v pred meseci v imenu društva pripravila predsednica Inga Remeta, smo se 3. in 4. novembra udeležili konference Either/or: Culture networks.

Konference, na kateri so se udeleženci še globje potopili v participativne modele upravljanja javnih kulturnih sredstev in infrastrukture, pri čemer so središčno mesto zavzele sodelovalno osnovane platforme za neodvisno kulturo in mreže, tudi kot pomemben del javno-zasebnih partnerstev, se je udeležila podpredsednica in strokovna vodja društva Polona Torkar.

Na dogodku, ki je hkrati služil kot zaključna konferenca projekta Cultural Spaces of Kosovo, ki so ga ob podpori Evropske pisarne na Kosovu izvajal Anibar, v sodelovanju z organizacijami Lumbardhi, 7Arte in Pogoj ter na katerem so bili predstavljeni tudi njegovi dosežki in ugotovitve, so znanje in izkušnje združili predstavniki sorodnih mrež iz Zahodnega Balkana in Evrope, ter ga v sklepnem delu soočili tudi s predstavniki kosovske vlade.

Polona Torkar je v okviru panelne diskusije z naslovom Kaj dela, če mreže ne?, ki jo je moderirala Milica Pekić, sodelovale pa so še Tihana Pupovac, koordinatorica hrvaške Kooperative, Tijana Spasova iz makedonskega Jadra ter Nita Zeqiri iz Državne kosovske mreže, predstavile izkušnje in izzive Asociacije v aktualni sistemski ureditvi v Sloveniji, ter opozorila zbrane na njene svetle točke, ki naj jim služijo v premislek in težave, ki se jim velja izogniti.

Del konference je bila tudi predstavitev priročnika, ki je v okviru projekta REG.LAB, katerega partner je Asociacija, pod uredniškim vodstvom Tjaše Pureber zbrala regionalne primere in napotke za osnovanje neodvisnih mrež v kulturi.

Deli